Bc. Veronika Blažková

optometristka na oční klinice Lexum Praha Budějovická
Bc. Veronika Blažková

Bc. Veronika Blažková je absolventkou oboru optika a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. 

Má praxi jako oční optik a optometrista. 

Od roku 2021 působí na oční klinice Lexum Praha Budějovická.