Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO

konzultant Vitreoretinálních a aplikačních center sítě očních klinik Lexum

Pan docent se více než 15 let věnuje nitrooční chirurgii, zejména diagnostice a léčbě vitreoretinální, kataraktové, refrakční a okuloplastické chirurgie. 

  • v roce 2002 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Hradci Králové
  • v roce 2005 složil I. atestaci v očním lékařství, za dva roky poté následovala atestace z oftalmologie
  • v roce 2014 složil zkoušku Evropské atestace FEBO (The European Board of Ophthalmology Diploma).
  • v roce 2019 úspěšně prošel habilitačním řízením a stal se na LF UK v Hradci Králové docentem v oboru oční lékařství

Od roku 2002 působil na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN jako odborný asistent se zaměřením na vitreoretinální problematiku. V letech 2011 až 2017 pracoval jako lektor, vitreoretinální konzultant a oční mikrochirurg LF UK na Oční klinice FN Hradec Králové. Do roku 2019 působil jako vedoucí lékař lůžkové části tamtéž. Od září 2019 se stal členem týmu pražské oční kliniky LEXUM.

Pan docent je členem České oftalmologické společnosti ČLS JEP a působí jako viceprezident České vitreoretinální společnosti.

Vědecké činnosti se věnuje od roku 2005:

  • podílel se na přípravě klinických studií, které jako první přinesly do ČR anti-VEGF terapii
  • je autorem přednášek a publikací týkajících se nejnovějších vyšetřovacích technik (optická koherenční tomografie předního a zadního segmentu oka, ultrazvuková biomikroskopie)
  • zkoumal funkční účinky peelingu membrány limitans interna na makulární krajinu pomocí elektrofyziologických metod
  • věnuje se trendům soudobé oční mikrochirurgie, zejména u onemocnění makuly

Pan docent pravidelně přednáší na nejvýznamnějších kongresech a seminářích v ČR, publikoval více než 20 prací v našich i zahraničních časopisech. Vyučuje také pregraduální studenty všeobecného lékařství na LF UK Královské Vinohrady a je členem Oborové rady Očního lékařství na LF UK Hradci Králové.