Ing. Radim Nuska

optometrista na oční klinice Lexum v Praze
Ing. Radim Nuska

Radim Nuska vystudoval v letech 2012 až 2015 optiku a optometrii na Českém vysokém učení technickém v Praze a v oboru pracuje od roku 2014. 

Na pražské klinice LEXUM působí od roku 2018 a specializuje se na vyšetřování zrakových funkcí, aplikaci kontaktních čoček, vyšetření OCT a přístrojovou perimetrii. 

Obsluhuje také laser při refrakčních operacích (Visumax a MEL 90). Radim Nuska se pravidelně účastní optometristických a oftalmologických kongresů a kurzů.