MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

primář Centra léčby sítnice a sklivce na oční klinice Lexum v Praze

MUDr. Ivan Fišer je primářem Centra léčby sítnice a sklivce oční kliniky Lexum v Praze od roku 2005. 

Chorobami zadního segmentu oka se zabývá 25 let, zkušenosti získával na domácích a zahraničních stážích, např. v Moorfields Eye Hospital v Londýně, ve Wilmer Eye Institutu v Baltimoru či v Montefiore Eye Hospital v New Yorku. 

Specializuje se na léčbu onemocnění sítnice a sklivce

Zabývá se konzervativní, laserovou, chirurgickou a kombinovanou léčbou diabetické retinopatie, věkem podmíněné makulární degenerace a cévních onemocnění sítnice, zúčastnil se devíti mezinárodních klinických studií účinku nových léků na tato onemocnění. 

Provádí operace odchlípení sítnice, očních komplikací diabetu, dislokovaných čoček, epiretinálních membrán, makulárních děr, těžkých nitroočních zánětů, očních poranění, či zákalů sklivce různého původu. 

Od roku 2000 přednášel a vyučoval jako odborný asistent na 3. LF a v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmakologů a od roku 2002 v Lionském vzdělávacím centru. 

Pravidelně vede kursy při kongresech České vitreoretinální společnosti a klinické mikrochirurgické praktické kursy. 

Primář Ivan Fišer je spoluautorem pěti učebnic a vědeckých monografií a autorem 25 domácích i zahraničních publikací. 

Přednesl více než 180 přednášek na domácích i zahraničních kongresech, symposiích a seminářích. 

Je držitelem několika mezinárodních ocenění a uznávaným inovátorem ve svém oboru.

 Je členem České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Dále je členem Americké oftalmologické akademie, České oftalmologické společnosti, zakládajícím členem České vitreoretinální společnosti a 4 roky působil ve výboru European Vitreoretinál Society, kde je nyní členem etické komise.