MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

primář Vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická

MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. je primářem Vitreoretinálního centra (Centra léčby sítnice a sklivce) na oční klinice Lexum v Praze od roku 2005.

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1985. V letech 1985 - 1991 pracoval na očním oddělení nemocnice Kladno. V roce 1993 získal atestaci I. stupně a v roce 1995 atestaci II. stupně. V letech 1991 - 1993 zastával funkci sekundárního lékaře, od roku 1993 funkci primáře a od roku 1995 funkci vedoucího vitreoretinálního oddělení na oftalmologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od roku 1988 se zabývá chorobami zadního segmentu oka. Zkušenosti získával na domácích a zahraničních stážích, např. v Moorfields Eye Hospital v Londýně, ve Wilmer Eye Institutu v Baltimoru, či v Montefiore Eye Hospital v New Yorku.

Specializuje se na léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Zabývá se konzervativní, laserovou, chirurgickou a kombinovanou léčbou diabetické retinopatie, věkem podmíněné makulární degenerace a cévních onemocnění sítnice, zúčastnil se osmnácti mezinárodních klinických studií účinku nových léků na tato onemocnění. 

Provádí operace odchlípení sítnice, očních komplikací diabetu, dislokovaných čoček, epiretinálních membrán, makulárních děr, těžkých nitroočních zánětů, očních poranění, či zákalů sklivce různého původu. 

Od roku 2000 do roku 2005 přednášel a vyučoval jako odborný asistent na 3. LF, v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmakologů a v Lionském vzdělávacím centru. Pravidelně vede kurzy při kongresech České vitreoretinální společnosti a klinické mikrochirurgické praktické kurzy. 

Primář Ivan Fišer je spoluautorem osmi učebnic a vědeckých monografií a autorem 36 domácích i zahraničních publikací. 

Přednesl více než 350 přednášek na domácích i zahraničních kongresech, symposiích a seminářích. 

Je členem České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České oftalmologické společnosti, zakládajícím členem České vitreoretinální společnosti a členem výboru European Vitreoretinal Society.

Je držitelem několika mezinárodních ocenění a uznávaným inovátorem ve svém oboru.