MUDr. Magda Dryáková

lékařka v oční ambulanci Lexum v Praze

MUDr. Magda Dryáková vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

Několik let působila ve všeobecných i specializovaných ambulancích na Oční klinice VFN v Praze a na očním oddělení FN Bulovka v Praze. 
Od roku 2011 pracovala v oční ambulanci Top Esthetic, následně od roku 2021 na oční klinice Lexum. Setkáte se s ní především ve všeobecné ambulanci v Letňanech.

Ve své praxi se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou celého spektra očních onemocnění. Velkou část pacientů tvoří pacienti s glaukomem a též děti již od předškolního věku s běžnými refrakčními vadami.