MUDr. Miloslav Gáffor

lékař v oční ambulanci Lexum v Mladé Boleslavi

MUDr. Miloslav Gáffor je atestovaný oční lékař s třicetiletou praxí v oboru. V roce 1991 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Do atestace pracoval na Oční klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů v Bratislavě. 
Od roku 2016 působil v oční ambulanci Top Esthetic, následně od roku 2021 na oční klinice Lexum. 

Věnuje se ambulantní oftalmologii, zejména:

  • diagnostice a korekci refrakčních vad,
  • diagnostice katarakty,
  • diagnostice a konzervativní léčbě glaukomu,
  • diagnostice makulární degenerace,
  • diagnostice diabetické retinopatie,
  • oční traumatologii,
  • očnímu pracovnímu lékařství.

Je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České oftalmologické společnosti.