MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

Lékařka na oční klinice Lexum v Brně

Paní doktorka Horáčková je zkušenou oftalmoložkou s více než 20letou praxí. Od roku 1994 působila na Oční klinice FN Brno Bohunice. 
V letech 2005 až 2010 byla vedoucím lékařem pracoviště refrakční chirurgie Oční kliniky FN Brno Bohunice. 

Zároveň v těchto letech působila jako odborný asistent LF MU a FN Brno Bohunice. Od roku 2007 do roku 2011 byla školitelkou postgraduálního doktorského studia v oboru oftalmologie na Lékařské fakultě MU v Brně. 

V roce 2011 se stala členkou týmu oční kliniky Gemini v Brně, kde 6 let (2014-2020) zastávala funkci zástupce primáře. 
Specializuje se zejména na 

  • laserovou refrakční chirurgii,
  • chirurgii šedého zákalu a
  • patří mezi naše nejzkušenější lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění rohovky.

Paní doktorka Horáčková je členkou České oftalmologické společnosti, České společnosti kataraktové a refrakční chirurgie, European Society of Cataract and Refractive Surgeons a České lékařské komory.

Pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů a seminářů jak v České republice, tak v zahraničí. Je autorkou více než 150 přednášek a článků v odborných časopisech.