MUDr. Pavel Šmehlík

lékař na oční klinice Lexum v Ostravě

MUDr. Pavel Šmehlík pracuje na ostravské oční klinice LEXUM od roku 2018. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, promoval v roce 1997. Věnuje se zejména chirurgii katarakty, dále diagnostice a laserovému ošetření sítnice, NdYAG kapsulotomii a iridotomii a intravitreální aplikaci léků.
V letech 2002 až 2013 pracoval na oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě, poté jako primář v Očním centru Agel Ostrava. 
Od roku 2015 působil jako primář očního oddělení ve Vsetínské nemocnici. 
Pavel Šmehlík se věnuje i přednáškové a publikační činnosti.