MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

lékař na oční klinice Lexum v Táboře
MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO promoval na Lékařské fakultě UK Praze v roce 1979. V roce 1983 složil první atestaci z oboru oční lékařství, druhou pak o 4 roky později. V roce 1984 obhájil dizertační práci v oboru oftalmologie.

V roce 2010 získal titul FEBO – licence European Board of Ophthalmology. Absolvoval řadu zahraničních stáží, například na University of Amsterdam v Holandsku, University of Stanford, California v USA, University of Madison, Wisconsin v USA. 

Od roku 2004 pracoval na oční klinice 1. LF UK a ÚVN Praha, postupně ve funkcích zástupce přednosty pro poskytování zdravotní péče a pro výuku, vedoucího lékaře ambulance a vedoucího glaukomového centra, nyní jako vysokoškolský učitel, a dále ve vlastní glaukomové poradně v Praze. 

Na oční klinice LEXUM se věnuje problematice glaukomu a laserové terapie.

MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO, je členem České oftalmologické společnosti při ČLS JEP, zakládajícím členem České glaukomové společnosti, členem Evropské glaukomové společnost (EGS) a Americké akademie očních lékařů (AAO). Pracuje v Etické komisi Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Je autorem kapitol "Glaukom" v celostátních učebnicích "Oční lékařství" určených pro pregraduální i postgraduální studium, řady odborných článků, vzdělávacích kurzů a několika set přednášek.