Translations:

Etická komise

Etická komise oční kliniky Lexum pečuje o to, aby vývoj a léčba na naší klinice probíhaly v souladu se všemi zákony a podle platných norem. Projednává nové klinické studie a vědecké programy, do kterých se naše klinika zapojuje a sleduje nejnovější požadavky legislativy. Předsedkyní Etické komise oční kliniky Lexum je Ing. Jana Budíková.

Ing. Jana Budíková, předsedkyně Etické komise

Zkušená vrcholová manažerka, konzultantka strategií a efektivního řízení firem, zakladatelka JBC Consulting. Absolventka VŠE. V minulosti působila jako generální ředitelka Tchibo pro Čechy a Slovensko; jako jednatelka světové společnosti Allied Domecq Spirits and Wines Německo; i jako Business Development Manager pro střední a východní Evropu ve firmě Johnson&Johnson.

V současné době pomáhá firmám na “Cestě kupředu”: definovat nové zdroje růstu na základě posledních trendů a při zvyšování provozní efektivity. Působí také jako řečník na konferencích, jako lektorka na VŠE v programu Honors Academia (top čeští studenti) i jako členka odborných porot (Česká Inovace, Czech TOP 100, FLEmedia). Publikuje v odborném tisku.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor