Všechny aktuality

80 očních specialistů na brněnském semináři oční kliniky Lexum

Ve čtvrtek 18. října 2018 proběhl na brněnské klinice další vzdělávací seminář pro oční specialisty, tentokrát na téma "Rohovka". Lékaři i sestry měli možnost přijít již od rána na dva operační sály a sledovat operace katarakty a rohovkové operace pod vedením primářky MUDr. Věry Kalandrové a docentky MUDr. Zuzany Hlinomazové, Ph.D.

Odpoledne následoval obsáhlý blok přednášek na téma diagnostiky, léčení a chirurgického řešení složitých rohovkových onemocnění pod vedením rohovkových specialistek paní docentky Zuzany Hlinomazové, Ph.D., a MUDr. Věry Trnkové, Ph.D. V dalším programu promluvil MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D., o novinkách ze dvou proběhlých světových kongresů EVRS a ESCRS. Po přestávce seznámil MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., přítomné s možností laserové dokorekce zbytkové refrakční vady po nitroočních operacích se skvělým výsledkem brněnské kliniky - pouze 0,4 % dokorekcí. 

Primářka Věra Kalandrová dále mluvila o možnosti implantace vhodné čočky u pacientů s kataraktou a ektázií na rohovce, představila lékařům novou unikátní čočku Clareon a promluvila o farmakologické léčbě po nitroočních operacích.

Oftalmologové měli v průběhu semináře možnost shlédnout množství videozáznamů zajímavých rohovkových operací, které provedla paní docentka Zuzana Hlinomazová, Ph.D. Semináře se zúčastnilo přes 80 lékařů a sester a na závěr proběhla neformální diskuze na toto obtížné a zajímavé téma.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor