Všechny aktuality

Devět tisíc odborníků spolu se zástupci kliniky Lexum na XXXVI. kongresu ESCRS

Jako každoročně se i letos v září konal největší evropský kongres kataraktové a refrakční chirurgie ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), kterého se ve Vídni zúčastnilo na 9 tisíc odborníků z celého světa, včetně zástupců všech našich klinik.

Bohatý pětidenní program přinesl nespočet přednášek, kurzů a wetlabů, rozdělených hned do několika sekcí, zabývajících se krom jiného i problematikou glaukomu či rohovkových onemocnění. Na toto téma přispěla i doktorka Věra Trnková svým komentovaným posterem, věnovaným transplantační rohovkové chirurgii DMEK (Relationship between the donor and donor cornea characteristics and post-surgery responses of the graft endothelial parameters after DMEK), kde mimo jiné prezentovala výsledky faktorů ovlivňující hustotu endoteliálních buněk dárcovských lamel.

Tématu refrakční chirurgie se pak týkala i přednáška doktorky Markéty Brožkové, řešící problematiku rotační stability trifokálních torických nitroočních čoček (Rotational stability of trifocal toric intraocular lens with or without co-implantation of a capsular tension ring), kterou se v rámci výzkumu na našich klinikách dlouhodobě zabýváme.

Jako vždy tak i letošní evropský kongres otevřel nespočet dosud nediskutovaných témat z oblasti oftalmologie a přinesl nepřeberné množství výsledků klinických studií z celého světa, které budeme i nadále promítat v léčbě a péči o naše pacienty.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor