Všechny aktuality

Naši odborníci na sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Ve dnech 13. až 15. září 2018 proběhl v hotelu Clarion Congress v pražských Vysočanech již XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Kongres se těšil velkému zájmu, zúčastnilo se ho přes 1300 odborníků z celé České republiky i ze zahraničí.

Naši lékaři a optometristé obohatili program letošního kongresu 9 přednáškami, dvěma kulatými stoly a dvěma odbornými kurzy.

K tématice kataraktové chirurgie byly předneseny "Glistening free, hydrofobní nitrooční čočka – EnVista" paní docentkou Zuzanou Hlinomazovou, dále panem primářem Martinem Cholevou dvě přednášky "Porovnání zrakových funkcí po implantaci sférické a asférické nitrooční čočky" a "Perfektní artefakie nezaručuje dokonalý vjem", ve kterých rozebíral vhodnost implantace prémiových asferických nitroočních čoček z mnoha úhlů pohledu.

Paní doktorka Markéta Brožkové představila "Dlouhodobé výsledky implantace čočky Tecnis Symfony u pacientů s kataraktou", kde se zabývala detailními výsledky této nové nitrooční čočky s prodlouženým fokusem a "EnVista asférická, torická – dlouhodobé výsledky", ve kterých byly prezentovány výsledky implantací prémiových čoček z hydrofobního materiálu, patřící mezi nejkvalitnější na světě.

V přednáškových blocích zabývajících se rohovkovou chirurgií byla prezentována následující sdělení „Je těžká forma bulózní keratopatie indikací k DMEK? – dlouhodobé výsledky" a "Pellucidní marginální degenerace – chirurgické řešení" paní docentkou Zuzanou Hlinomazovou. "DMEK na terči po perforující keratoplastice – kazuistické sdělení", kde představila paní doktorka Věra Trnkovou složitou operační techniku prováděnou na EOK Lexum.

Prezentaci "Rohovková ektázie – tabu refrakční chirurgie?" přednesla paní doktorka Iva Krejčí a poukázala na některé nepředvídatelné parametry u pacientů po refrakčních operacích rohovky.
V závěru rohovkového bloku proběhla zajímavá panelová diskuze na téma rohovkových ektazií, které se zúčastnili rohovkoví odborníci z celé republiky a kterou moderovala docentka Zuzana Hlinomazová.

Vzdělávací kurzy jsou důležitou součástí odborných sdělení na sjezdu ČOS. Paní doktorka Věra Flemrová seznámila všechny přítomné s indikačními riziky refrakčních operací u pacientů se strabismem. Kurz, který přinesl současný celkový pohled na problematiku Corneal Collagen Crosslinking u pacientů nejen s keratokonem, pak vedla paní doktorka Enkela Hrdličková.

Již tradičně se mohli účastníci kongresu setkávat se zástupci oční kliniky Lexum v naší prostorné expozici, kde v přátelské atmosféře při kávě a zmrzlině debatovali o různých odborných problémech.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor