Všechny aktuality

Oftalmologové z jižních Čech na semináři kliniky Lexum

Evropská oční klinika Lexum uspořádala v úterý 22. října 2013 v českobudějovickém hotelu Zvon seminář, kterého se zúčastnilo přes 70 oftalmologů a oftalmologických sester.

Bohatý program šesti přednášek odstartovala prezentace optometristy Mgr. Radka Anderleho o historii a současnosti optotypů. Následně seznámil MUDr. Jakub Ventruba (Lexum Brno) přítomné s výsledky operací katarakty s hydrofobními asférickými čočkami Tecnis, které potvrzovaly, že dosahujeme u pacientů výborné zrakové ostrosti a subjektivní spokojenosti. Čočky Tecnis mají vynikající optické a materiálové vlastnosti, umožňují vysoce kvalitní vidění také za šera a tmy.

V další části odpoledne představil MUDr. František Maršák z jihočeské kliniky Lexum naše zkušenosti s jednotlivými typy čoček. Paní primářka Eliška Birndtová z kliniky Lexum v Táboře vystoupila s hodnocením výsledků implantací multifokálních, multifokálních torických a trifokálních čoček, kdy upozornila, že zásadní vliv na spokojenost pacienta má předoperační vyšetření včetně dotazníku zrakové preference. Dále doplnila, že větší spokojenost byla zaznamenána u pacientů s oboustrannou implantací multifokálních čoček, které přináší klientům větší komfort při každodenních aktivitách. Trifokální čočky jsou nejnovějším trendem a přinášejí pacientům komfortní vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti korekce pomocí brýlí.

 Přístrojové vyšetření zorného pole se zaměřením na nespolupracující klienty pak přiblížila sestra Ludmila Miltnerová. O závěr semináře se postaral opět MUDr. Maršák se svou prezentací „Cystoidní makulární edém - možnosti prevence“. Po bohaté diskusi pokračovalo setkání neformálními rozhovory v rámci rautového pohoštění.

Všem přítomným českobudějovického semináře děkujeme za účast a těšíme se na další setkání, tentokrát v listopadové Ostravě.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor