Všechny aktuality

Přes 500 oftalmologů z celého světa na 18. kongresu EVRS v Praze

Ve dnech 30. srpna až 2. září 2018 se v budově Rudolfina v Praze konal 18. kongres EVRS (Evropské vitreoretinální společnosti) za účasti 520 oftalmologů z 57 zemí z celého světa.

Místním spoluorganizátorem kongresu byl primář vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., který rovněž vystoupil s přednáškou 25-ga diabetická vitrektomie: precisní membranektomie bez nůžek.

MUDr. Fišer byl rovněž instruktorem ve wet-labu, kde se mladí chirurgové učili operacím sítnice na zvířecích očích. Mottem setkání bylo „Usilujeme o dokonalost v léčbě sítnice“; obsahem přednášek byly proto nejmodernější diagnostické i léčebné postupy včetně transplantace sítnice nebo užití zrakové protézy při léčbě slepoty. 

Součástí kongresu byla i výstava a soutěž oftalmologických fotografií, posterů a videí. Díky skvostnému prostředí Rudolfina i vysoké vědecké úrovni odborného programu byl kongres všemi účastníky vysoce hodnocen. V závěru kongresu se konala valná hromada společnosti, na níž byl zvolen nový výbor. Jsme rádi, že se členem výboru EVRS stal i primář Ivan Fišer.

Zástupci oční kliniky LEXUM na kongresu: prim. MUDr. Ivan Fišer Ph.D., MUDr. Martina Rubešová a MUDr. Filip Brázda

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor