Všechny aktuality

Primář Fišer přednášel na 28. kongresu ČLS Jana Evangelisty Purkyně a účastnil se křtu knihy o J.E.P.

V prosinci 2017 uplynulo 230 let od narození Jana Evangelisty Purkyně, jednoho z největších českých i světových vědců. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně uspořádala při této příležitosti kongres, jehož první slavnostní den proběhl v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. Primář vitreoretinálního centra oční kliniky Lexum, MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., pravnuk J.E.P., byl poctěn tím, že mohl v úvodu kongresu přednést rozsáhlou biografickou přednášku "Podrobnosti ze života Jana Ev. Purkyně očima jeho potomka".

Během kongresu se MUDr. Fišer rovněž zúčastnil křtu knihy "Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu", jejímž je spoluautorem. 

Kongres pokračoval 8. prosince 2017 v Lékařském domě přednáškami zaměřenými zejména na vývoj medicíny a přírodních věd v současnosti i budoucnosti.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor