Všechny aktuality

Primář kliniky Lexum Martin Fučík přednášel na Výročním sjezdu ruské glaukomové společnosti

Glaukom (zelený zákal) může probíhat velmi dlouho bez jakýchkoliv varovných příznaků spojených se zhoršením zrakových funkcí. Proto někdy bývá toto onemocnění diagnostikováno pozdě, již ve stádiu trvalého postižení zrakových funkcí daných atrofií zrakového nervu. „Glaukom nebolí, velmi dlouho nezhoršuje vidění, proto musíme pacienty s rizikem glaukomu cíleně v populaci vyhledávat, abychom mohli glaukom včas diagnostikovat a začít léčit. Jedině tak lze předejít rozvoji nevratných glaukomových změn. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považován zvýšený nitrooční tlak," upozorňuje MUDr. Martin Fučík, primář operačních sálů a glaukomového centra na klinice Lexum v Praze.

Primář Martin Fučík právě dnes na téma zeleného zákalu přednesl kazuistiku "Složité řešení jediného vidoucího oka u pacientky s glaukomem" na Výročním sjezdu ruské glaukomové společnosti, jenž probíhá od 7. do 8. prosince 2018 v Moskvě. Přítomné lékaře a specialisty z celé Evropy jeho přednáška velmi zaujala, ocenili především detailní popis zákroku, léčby a poskytnuté pooperační péče na pražské klinice Lexum.

Ztráta zraku způsobená glaukomovým onemocněním je nevratná, a proto včasný záchyt a správná léčba glaukomu může zabránit rozvoji závažného glaukomového poškození zrakových funkcí. Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození zraku, které může v krajním případě skončit i úplným oslepnutím," dodává primář Martin Fučík.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor