modal

Všechny aktuality

Primář MUDr. Fišer přednášel na kongresu v Madridu

MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., primář vitreoretinálního centra Cornea Lexum, byl čestným hostem a řečníkem na 7. Evropském oftalmologickém kongresu, který se konal ve dnech 5. až 6. prosince 2016 v hotelu Melia v Madridu.

Během kongresu, jehož první den primář Ivan Fišer moderoval, zazněly přednášky o nejmodernějších postupech v léčbě sítnice včetně transplantace částí sítnice nebo aplikace progenitorových buněk, o možnostech léčby suché makulární degenerace ovlivněním žilního průtoku v cévnatce a o experimentální léčbě sítnicové ischémie.

Primář Ivan Fišer na kongresu předsedal bloku „Fórum mladých výzkumníků“ a své vlastní zkušenosti prezentoval ve sděleních „Stimulační laser u centrální serosní chorioretinopatie“ a „Vitrektomie pro sklivcové zákaly“. Své zkušenosti s bezstehovou mikrochirurgií sítnice technikou 25ga+ a 27ga+ přednesl v kurzu „Menší a rychlejší v komplikované vitreoretinální chirurgii. MUDr. Ivan Fišer za svou účast obdržel Čestné uznání pořadatelů kongresu.

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor