Všechny aktuality

Provoz sítě očních klinik Lexum omezen

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR vyvolané novým typem koronaviru SARS-CoV-2 jsme přerušili, mimo akutních výkonů, provoz všech našich očních klinik v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Táboře od 16. do 24.3.2020, tedy minimálně po celou dobu platnosti Usnesení vlády České republiky ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření, karantény s omezením volného pohybu osob.

Akutní pacienti budou ošetřeni po telefonní konzultaci s naším lékařem na 800 22 66 55. Všechny plánované (elektivní) výkony budou realizovány v náhradních termínech, na nichž se s Vámi včas domluví operátorky našeho Klientského centra Lexum. Případné dotazy, prosím, směřujte na telefon 800 22 66 55. O jakýchkoliv dalších změnách vás budeme včas informovat.

Věříme, že tímto mimořádným opatřením přispějeme k maximální možné ochraně zdraví našich pacientů a personálu a že celou situaci tak zvládneme.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví!


Váš tým sítě očních klinik LEXUM

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor