Translations:

Archiv 2013 Archiv 2014 Archiv 2015

XII. Kongres České vitreoretinální společnosti (ČVRS)
29.-30. listopadu 2013, Průhonice

Peeling membrána limitans interna (MLI) v léčbě makulárního edému různé etiologie Fišer I., Bedřich P., Brázda F., Rubešová M. Operace idiopatické makulární díry na oční klinice Lexum Fišer I., Rubešová M., Bedřich P., Brázda F., Filipová L. První zkušenosti s léčbou pacientů s VPMD a CRVO afliberceptem (Eylea) Fišer I., Bedřich P., Rubešová M., Brázda F.

Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology – Video Course
15.-19. listopadu 2013, New Orleans, USA

1) Operace odchlípení sítnice, 2) Peeling membrana limitans interna (MLI) u sítnicového žilního uzávěru, 3) Vakuum-peeling MLI Fišer I.

XXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
19.-21. září 2013, Brno

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Srovnání keratometrického a refrakčního astigmatismu u pseudofakických očí

Ventruba J., Skorkovská Š., Mašková Z.

Artefakie a fotické fenomény

Choleva M., Drtilová P., Benda F.

Nabídnout multifokální IOL?

Choleva M.

Korekce presbyopie implantací trifokální nitrooční čočky

Filipová L., Filipec M., Holubová A.

Zhodnocení výsledků korekce presbyopie pomocí standardizovaného dotazníku

Skorkovská Š., Ventruba J.

Střednědobé sledování po implantaci zadněkomorové fakické čočky Visian ICL u střední a vysoké hypermetropie

Benda F., Filipová L., Holubová A., Zapletalová S., Filipec M.

Analýza keratometrie pro kalkulaci torických nitroočních čoček

Lenčová A.1, Filipová L.1, Hlinomazová Z.1,2

1Evropská oční klinika Lexum, Praha

2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pseudopterygium – diferenciální diagnostika

Flemrová V., Hrdličková E., Hlinomazová Z.

Léčba poleptání rohovky pomocí mesenchymálních kmenových buněk

Lenčová A.1, Čejková J.2, Holáň V.2

1Evropská oční klinika Lexum, Praha

2Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České Republiky, Praha

Sekundární glaukomy – kazuistiky

Skorkovská Š., Mašková Z.

Stanovení hladiny acycloviru v krvi a slzách u pacientů s herpetickou keratouveitidou metodou kapalinové chromatografie HPLC

Hurtíková K.1, Šerý O.2,3, Lochman J.2, Vargová L.2, Vlková E.1, Hlinomazová Z.1,4

1Oční klinika, Lékařská fakulta MU, Brno

2Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

3Laboratoř embryologie živočichů, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR v.v.i., Brno

4Evropská oční klinika Lexum

CXL – možnosti a limity

Hlinomazová Z.1,2, Hrdličková E.1, Pirnerová L.2

1Evropská oční klinika Lexum

2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Kombinovaná léčba keratokonu metodou Topography Guided PRK a CXL

Chlumská R., Hrdličková E., Filipová L., Filipec M.

Operace katarakty s implantací torické čočky u pacientů s keratokonem

Hrdličková E., Filipová L., Hlinomazová Z., Filipec M.

Ektázie rohovky po laserové operaci metodou LASIK

Holubová A., Brunclíková P., Filipec M.

Korekce zbytkové refrakční vady po refrakční výměně čočky

Filipec M., Filipová L.

KURZ

Současné možnosti využití LCD optotypů v praxi

Anderle R.

SESTERSKÁ SEJCE

Perimetr – přístrojové vyšetření zorného pole se zaměřením na nespolupracující klienty

Miltnerová L.

DMEK z pohledu sestry instrumentářky

Šulcová S., Hlinomazová Z.

POSTEROVÁ SEKCE - SESTERSKÁ

Kombinace operací - řešení extrémní krátkozrakosti, kazuistika

Nezdařilová B., Brandová D.

Biometrie

Dostalík J.

kongres Evropské vitreoretinální společnosti (EVRS)
8. září 2013, Rhodos, ŘeckoP

Atraumatic ILM Peeling without Forceps

Fišer I.

The Most Simple Technique of Gas Tamponade

Fišer I.

3. cena na filmovém festivalu: Atraumatic ILM Peeling

Fišer I., Kolín I.

11. mezinárodní kongres ČSRKCH
24.–25. května 2013, Olomouc

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Bioptika u myopia gravissima – kazuistika

TVentruba J., Filipec M., Fišer I., Holubová A., Skorkovská Š.

Rotační stabilita torických nitroočních čoček

Skorkovská Š., Mašková Z., Ventruba J.

Klinické výsledky implantace trifokální nitrooční čočky u presbyopických pacientů

Filipová L., Filipec M., Holubová A.

VIDEOFESTIVAL

Záchrana zonuly

Birndtová E.

DMEK – hra bublin

Hlinomazová Z. Evropská oční klinika Lexum – Praha, LF MU v Brně

VII. bilaterální česko-slovenské oftalmologické sympozium
17.-18. května 2013, Luhačovice

LÉKAŘSKÁ SEKCE

ReDMEK - možnosti a limity

XII. Kongres České vitreoretinální společnosti (ČVRS)
29.-30. listopadu 2013, Průhonice

Peeling membrána limitans interna (MLI) v léčbě makulárního edému různé etiologie Fišer I., Bedřich P., Brázda F., Rubešová M. Operace idiopatické makulární díry na oční klinice Lexum Fišer I., Rubešová M., Bedřich P., Brázda F., Filipová L. První zkušenosti s léčbou pacientů s VPMD a CRVO afliberceptem (Eylea) Fišer I., Bedřich P., Rubešová M., Brázda F.

Annual Meeting of American Academy of Ophthalmology – Video Course
15.-19. listopadu 2013, New Orleans, USA

1) Operace odchlípení sítnice, 2) Peeling membrana limitans interna (MLI) u sítnicového žilního uzávěru, 3) Vakuum-peeling MLI Fišer I.

XXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
19.-21. září 2013, Brno

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Srovnání keratometrického a refrakčního astigmatismu u pseudofakických očí

Ventruba J., Skorkovská Š., Mašková Z.

Artefakie a fotické fenomény

Choleva M., Drtilová P., Benda F.

Nabídnout multifokální IOL?

Choleva M.

Korekce presbyopie implantací trifokální nitrooční čočky

Filipová L., Filipec M., Holubová A.

Zhodnocení výsledků korekce presbyopie pomocí standardizovaného dotazníku

Skorkovská Š., Ventruba J.

Střednědobé sledování po implantaci zadněkomorové fakické čočky Visian ICL u střední a vysoké hypermetropie

Benda F., Filipová L., Holubová A., Zapletalová S., Filipec M.

Analýza keratometrie pro kalkulaci torických nitroočních čoček

Lenčová A.1, Filipová L.1, Hlinomazová Z.1,2

1Evropská oční klinika Lexum, Praha

2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pseudopterygium – diferenciální diagnostika

Flemrová V., Hrdličková E., Hlinomazová Z.

Léčba poleptání rohovky pomocí mesenchymálních kmenových buněk

Lenčová A.1, Čejková J.2, Holáň V.2

1Evropská oční klinika Lexum, Praha

2Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České Republiky, Praha

Sekundární glaukomy – kazuistiky

Skorkovská Š., Mašková Z.

Stanovení hladiny acycloviru v krvi a slzách u pacientů s herpetickou keratouveitidou metodou kapalinové chromatografie HPLC

Hurtíková K.1, Šerý O.2,3, Lochman J.2, Vargová L.2, Vlková E.1, Hlinomazová Z.1,4

1Oční klinika, Lékařská fakulta MU, Brno

2Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

3Laboratoř embryologie živočichů, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR v.v.i., Brno

4Evropská oční klinika Lexum

CXL – možnosti a limity

Hlinomazová Z.1,2, Hrdličková E.1, Pirnerová L.2

1Evropská oční klinika Lexum

2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Kombinovaná léčba keratokonu metodou Topography Guided PRK a CXL

Chlumská R., Hrdličková E., Filipová L., Filipec M.

Operace katarakty s implantací torické čočky u pacientů s keratokonem

Hrdličková E., Filipová L., Hlinomazová Z., Filipec M.

Ektázie rohovky po laserové operaci metodou LASIK

Holubová A., Brunclíková P., Filipec M.

Korekce zbytkové refrakční vady po refrakční výměně čočky

Filipec M., Filipová L.

KURZ

Současné možnosti využití LCD optotypů v praxi

Anderle R.

SESTERSKÁ SEJCE

Perimetr – přístrojové vyšetření zorného pole se zaměřením na nespolupracující klienty

Miltnerová L.

DMEK z pohledu sestry instrumentářky

Šulcová S., Hlinomazová Z.

POSTEROVÁ SEKCE - SESTERSKÁ

Kombinace operací - řešení extrémní krátkozrakosti, kazuistika

Nezdařilová B., Brandová D.

Biometrie

Dostalík J.

kongres Evropské vitreoretinální společnosti (EVRS)
8. září 2013, Rhodos, ŘeckoP

Atraumatic ILM Peeling without Forceps

Fišer I.

The Most Simple Technique of Gas Tamponade

Fišer I.

3. cena na filmovém festivalu: Atraumatic ILM Peeling

Fišer I., Kolín I.

11. mezinárodní kongres ČSRKCH
24.–25. května 2013, Olomouc

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Bioptika u myopia gravissima – kazuistika

TVentruba J., Filipec M., Fišer I., Holubová A., Skorkovská Š.

Rotační stabilita torických nitroočních čoček

Skorkovská Š., Mašková Z., Ventruba J.

Klinické výsledky implantace trifokální nitrooční čočky u presbyopických pacientů

Filipová L., Filipec M., Holubová A.

VIDEOFESTIVAL

Záchrana zonuly

Birndtová E.

DMEK – hra bublin

Hlinomazová Z. Evropská oční klinika Lexum – Praha, LF MU v Brně

1Evropská oční klinika Lexum – Praha, 2LF MU v Brně

VII. bilaterální česko-slovenské oftalmologické sympozium
17.-18. května 2013, Luhačovice

LÉKAŘSKÁ SEKCE

ReDMEK - možnosti a limity

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor