Podmínky akce pro slevu na laserový zákrok (laserovou operaci očí)

1.Úvodní ustanovení

1.1 Pořadatel: Lexum a.s, sídlem Praha - Krč, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, IČO 28398238, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14318.
1.2 Doba trvání akce: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (včetně).
1.3 Sleva bude poskytnuta pouze těm účastníkům akce, kteří se objednají na vstupní vyšetření v době konání akce.
1.4 Místo konání akce = síť očních klinik v České republice provozované pořadatelem a Cornea Lexum s.r.o., IČ: 26148552, Antala Staška 1670/80, Praha 4 - Krč, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 74543.

 

2.Podmínky získání slevy na laserový zákrok (laserovou operaci očí)

2.1 Laserovým zákrokem se rozumí metody Femto LASIK, ReLEx Smile a Povrchová laserová metoda – PRK. 
2.2 V případě, že není operace plánována na obou očích současně, je sleva také ve výši 3.000,- Kč. Sleva bude uplatněna jednorázově a to při operaci prvního oka.
2.3 Slevou se rozumí odečtení částky 3.000,- Kč z ceny laserového zákroku. Vstupní vyšetření je nutné uhradit dle ceníku na lexum.cz. 
2.4 Samotný zákrok trvá cca 15 minut, před ním je však nutné podstoupit všechna příslušná vyšetření.
2.5 Objednání na vstupní vyšetření musí proběhnout od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021. Zákrok pak musí být podstoupen (pro možnost uplatnění slevy) v době platnosti vstupního vyšetření tedy do dvou měsíců od jeho absolvování, nejpozději však do 30. 6. 2021.
2.6 Sleva bude odečtena z ceny laserového zákroku dle ceníku na lexum.cz . Tuto slevu nelze kombinovat s dalšími slevami. 
2.7 Veškeré dotazy či jiné požadavky je možné vyřídit na kontaktech LEXUM, tedy na: 
      2.7.1 800 22 66 55, 
      2.7.2 lexum(et)lexum.cz, 
      2.7.3 osobně ve kterékoli KLINICE LEXUM.

2.8 Místem konání jsou KLINIKY provozované skupinou LEXUM v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích:

  • Oční klinika LEXUM, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00
  • Oční klinika LEXUM, Bezručova 90/22, Brno, 602 00
  • Oční klinika LEXUM, Česká 141/66, České Budějovice, 370 01
  • Oční klinika LEXUM, Masná 3a, Ostrava, 702 00

2.9 Poskytovatelem zdravotních služeb je vždy na KLINIKA LEXUM, která byla zvolena pro zákrok a vyšetření.
2.10 Veškeré informace o dostupných službách jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.
2.11 Veškeré informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.
2.12 Některé služby jsou dostupné pouze nad lékařem doporučený věk, podrobné informace jsou dostupné na KLINIKÁCH LEXUM a na lexum.cz.
2.13 Podmínky zákroku a vyšetření se řídí pokyny lékaře a podmínkami stanovenými zvolenou KLINIKOU LEXUM. Podmínky jsou dostupné vždy na zvolené KLINICE LEXUM a na www.lexum.cz.

 

3.Ochrana osobních údajů

3.1 Při využití akce dochází ke zpracování osobních údajů osoby, která slevu využije.
3.2 Správcem je zvolená KLINIKA LEXUM.
3.3 Více informací o zpracování osobních údajů je dostupných v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na lexum.cz.

 

4.Závěrečná ustanovení

4.1 Veškeré vztahy mezi LEXUM a spotřebitelem se řídí účinnou právní úpravou v České republice.
4.2 Pořadatel neodpovídá za funkčnost elektronických formulářů a sítě internet.
4.3 LEXUM je oprávněn kdykoliv ukončit či změnit akci.
4.4 Všechny informace na propagačních materiálech je nutné vykládat v souladu s těmito podmínkami.
4.5 Vydáno 24. 2. 2021, zveřejněno na lexum.cz.