Podmínky akce pro slevu na laserový zákrok (laserovou operaci očí)

1.Úvodní ustanovení

1.1 Pořadatel: Lexum a.s, sídlem Praha - Krč, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 00, IČO 28398238, zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 14318.
1.2 Doba trvání akce: 1. 6. 2021 – 31. 8. 2021 (včetně).
1.3 Sleva bude poskytnuta pouze těm účastníkům akce, kteří se objednají na vstupní vyšetření v době konání akce a vstupní vyšetření bude podstoupeno v době konání akce. Výjimky nejsou možné. Zákrok musí být absolvován do 30.11.2021. 
1.4 Místo konání akce = Oční klinika LEXUM, Bezručova 90/22, Brno, 602 00. Veškerá vyšetření, vstupní i jiná, samotný zákrok a pooperační vyšetření a kontroly musí být absolvovány v místě konání akce. Výjimky nejsou možné.

 

2.Podmínky získání slevy na laserový zákrok (laserovou operaci očí)

2.1 Laserovým zákrokem se rozumí pouze metody Femto LASIK a Povrchová laserová metoda – PRK. 
2.2 V případě, že není operace plánována na obou očích současně, je sleva také ve výši 3.000,- Kč. Sleva bude uplatněna jednorázově, a to při operaci prvního oka. Slevu je tedy možné využít bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zákrok pro jedno anebo dvě oči.
2.3 Slevou se rozumí odečtení částky 3.000,- Kč z ceny laserového zákroku. Vstupní vyšetření je nutné uhradit dle ceníku na lexum.cz.  
2.4 Samotný zákrok trvá cca 15 minut, před ním je však nutné podstoupit všechna příslušná vyšetření.
2.5 Objednání na vstupní vyšetření musí proběhnout od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021. Zákrok pak musí být podstoupen (pro možnost uplatnění slevy) v době platnosti vstupního vyšetření tedy do dvou měsíců od jeho absolvování, nejpozději však do 30. 11. 2021.
2.6 Sleva bude odečtena z ceny laserového zákroku dle ceníku na lexum.cz . Tuto slevu nelze kombinovat s dalšími slevami. 
2.7 Veškeré dotazy či jiné požadavky je možné vyřídit na kontaktech LEXUM, tedy na: 
      2.7.1 800 22 66 55, 
      2.7.2 lexum(et)lexum.cz, 
      2.7.3 osobně ve kterékoli KLINICE LEXUM.

2.8 Místem konání je pouze bez možnosti výjimek (pro absolvování vstupního vyšetření a zároveň zákroku):

  • Oční klinika LEXUM, Bezručova 90/22, Brno, 602 00

2.9 Poskytovatelem zdravotních služeb je vždy na KLINIKA LEXUM, která byla zvolena pro zákrok a vyšetření.
2.10 Veškeré informace o dostupných službách jsou dostupné na klinice LEXUM a na lexum.cz.
2.11 Veškeré informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jsou dostupné na klinice LEXUM a na lexum.cz.
2.12 Některé služby jsou dostupné pouze nad lékařem doporučený věk, podrobné informace jsou dostupné na klinice LEXUM a na lexum.cz.
2.13 Podmínky zákroku a vyšetření se řídí pokyny lékaře a podmínkami stanovenými klinikou LEXUM. Podmínky jsou dostupné vždy na zvolené KLINICE LEXUM a na www.lexum.cz.

 

3.Ochrana osobních údajů

3.1 Při využití akce dochází ke zpracování osobních údajů osoby, která slevu využije.
3.2 Správcem je zvolená KLINIKA LEXUM.
3.3 Více informací o zpracování osobních údajů je dostupných v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na lexum.cz.

 

4.Závěrečná ustanovení

4.1 Veškeré vztahy mezi LEXUM a spotřebitelem se řídí účinnou právní úpravou v České republice.
4.2 Pořadatel neodpovídá za funkčnost elektronických formulářů a sítě internet.
4.3 LEXUM je oprávněn kdykoliv ukončit či změnit akci.
4.4 Všechny informace na propagačních materiálech je nutné vykládat v souladu s těmito podmínkami.
 

Vydáno 31. 5. 2021, zveřejněno na lexum.cz.