Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

zakladatel sítě očních klinik Lexum

Prof. MUDr. Martin Filipec je v České republice jedním ze zakladatelů oboru refrakční chirurgie, kterému se věnuje již od roku 1985. 

Jako přední světový odborník se specializuje na 

Oční lékařství studoval na Oční klinice Hôtel-Dieu v Paříži a v letech 1989–91 pracoval na Oční klinice Massachusetts Eye and Ear Infirmary Harvardské univerzity v Bostonu. Od devadesátých let do roku 2003 působil jako přednosta Oční kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V roce 1993 založil první nestátní kliniku v Čechách – oční kliniku Lexum v Praze.

Profesor Filipec provádí operace očí v mnoha zemích světa, například v Londýně, kde působí jako konzultant a chirurg specialista na klinice Advanced Vision Care. Přednesl více než 350 přednášek na domácích i mezinárodních kongresech, je autorem a spoluautorem řady českých i zahraničních odborných publikací. Zabývá se výzkumem v oblasti imunologie a genetiky oka a léčbou očních onemocnění pomocí kmenových buněk. 

Prof. Filipec je lektorem 

  • České lékařské komory pro postgraduální doškolování očních lékařů. 

Je členem 

  • American Academy of Ophthalmology, 
  • American Society of Cataract and Refractive Surgery, 
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery, 
  • Association for Research in Vision and Ophthalmology, 
  • European Association for Eye Research, 
  • International Ocular Inflammation Society, 
  • České oftalmologické společnosti, 
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie 

a čestným členem Francouzské oftalmologické společnosti.