Translations:

Všechny služby

Vyklenutí rohovky

Keratokonus je relativně časté onemocnění rohovky (1 případ na 500 - 2000 lidí), které se projevuje většinou mezi desátým a dvacátým rokem věku. Rohovka je čirá tkáň, která tvoří přední obal oka a za normálních okolností má pravidelný kulovitý tvar. Je to současně nejsilnější čočka v lidském oku a každá porucha její funkce a tvaru má zásadní dopad na vidění.

U keratokonu dochází k jejímu pomalému, často jen obtížně pozorovatelnému, ale progresivnímu ztenčování a vyklenování v centru nebo v jeho blízkosti. Postupně se zhoršuje vidění, a pokud není keratokonus léčen, může vést k praktické slepotě.

Příčiny keratokonu nejsou zcela objasněny. Na jeho rozvoji se podílejí genetické faktory, mechanické vlivy, jako je mnutí oka, a častěji se vyskytuje v souvislosti s celkovými alergickými onemocněními.

Podle stupně vývoje a závažnosti změn rohovky se toto onemocnění rozděluje do pěti kategorií - Frustní forma keratokonu (FFKK) a keratokonus I.-IV. stupně.

Léčba keratokonu
Léčba keratokonu se ještě před několika lety omezovala na korekci měkkými a tvrdými kontaktními čočkami a dalším krokem byla již transplantace rohovky. Vyšetření a pravidelné sledování vývoje onemocnění pomocí moderních diagnostických přístrojů dnes umožňuje nejen včasnou diagnózu, ale také včasné zahájení odpovídající léčby. Při vyšetřování využíváme zejména optické tomografie (Pentacam), topografie, optické koherentní tomografie (OCT Visante) a aberometrie.

Léčba se řídí podle stadia a progresivity onemocnění, věku a potřeb pacienta. Obecně jsou cílem léčby zastavení progrese onemocnění a rehabilitace vidění. V Keratokonus centru oční kliniky Lexum máme k dispozici všechny metody, které vedou k tomuto cíli:

  • Collagen Cross Linking (CXL, CCL,C3-R)
  • Intrastromální prstence Keraring
  • Konduktivní keratoplastika (CK)
  • Laserová korekce rohovky podle topografu (TG PRK)
  • Hluboká přední lamelární keratoplastika (DALK)
  • Lamelární keratoplastika
  • Penetrující keratoplastika (PKP)
  • Implantace nitrooční kontaktní čočky Visian (ICL)

Collagen Cross Linking je moderní metoda léčby keratokonu, která byla v roce 2005, poprvé v České republice, provedena lékaři oční kliniky Lexum. Zpevněním tkáně dochází ke stabilizaci rohovky a většinou k zastavení další progrese keratokonu. Pokud již onemocnění postoupilo do takové míry, že zhoršuje vidění, kombinujeme CXL s implantací intrastromálních prstenců Keraring do rohovky, jejímž cílem je oploštění klenoucí se rohovky u keratokonu I.-III. stupně. V některých případech používáme pro další úpravu astigmatismu radiofrekvenční konduktivní keratoplastiku nebo laserovou korekci nepravidelné rohovky podle topografu - TG PRK.

Pokud keratokonus postoupil do III. a IV. stadia a rohovka je extrémně vyklenutá, je již transplantace rohovky většinou jediným řešením. Obvykle však není nutné transplantovat rohovku v celé její tloušťce (PKP). V našem centru máme k dispozici několik technik tzv. lamelární transplantace (LKP) rohovky, která umožňuje mnohem šetrnější výměnu pouze poškozené části rohovky. Tato operace se provádí pomocí systému Amadeus anebo tzv. metodou „big buble“.

V další fázi je již možné řešit dioptrickou vadu vidění laserovou korekcí, nejčastěji velmi specializovanou PRK podle topografické mapy rohovky. Další možností je implantace permanentní nitrooční kontaktní čočky Visian - ICL nebo čočky Artisan. U pacientů starších 45 let je možné vadu korigovat výměnou vlastní čočky (RLE - Refractive Lens Exchange).

Cena (za jedno oko) Proč uvádíme ceny od?

  • Léčba keratokonu od 18 000 Kč

KDE NÁS NAJDETE

Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Tábor