Odborníci oční kliniky Lexum na 19. Střešovické Live a Video Surgery - Síť očních klinik Lexum
Odborníci oční kliniky Lexum na 19. Střešovické Live a Video Surgery
V kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice v Praze proběhl ve dnech 25. až 26. ledna 2019 již 19. ročník tradiční Střešovické Live a Video Surgery.

29. ledna 2019

Akce se zúčastnilo více než 200 odborníků z celé republiky. Jako každým rokem byly k vidění operace komplikovaných stavů v propojení s ukázkami současných novinek v oční mikrochirurgii.

První den bohatého programu přímých přenosů zajímavých operací se představilo 7 předních nitroočních chirurgů z České republiky. Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., lékařská ředitelka sítě očních klinik Lexum, provedla náročnou transplantaci Descemetovy membrány společně s monovrstvou endotelu (DMEK).

Endotel rohovky je metabolicky nejaktivnější vrstva rohovky a zajišťuje její transparenci a stálou refrakční hodnotu. Indikací k této zadní lamelární transplantaci jsou onemocnění vnitřní vrstvy rohovky – endotelu a Descemetovy membrány vedoucí ke vzniku bulózní keratopatie snižující průhlednost rohovky a tím i zhoršené vidění. Paní docentka Zuzana Hlinomazová podrobně popsala, jak se tímto typem transplantace vyměňuje jen nemocná, velmi tenká, část rohovky za zdravou. Přítomní mohli vidět, že se celá operace provádí bezstehovou technikou malým řezem. To umožní příjemci zachovat refrakční hodnotu vlastní rohovky, dojde k jejímu zprůhlednění a dobré výživě.

Z dalších odborníků působících na EOK Lexum se v živém přenosu představili pan prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., s několika náročnými operacemi katarakty a MUDr. Pavel Němec, který komě kataraktové chirurgie předvedl i operaci sítnice metodou pars plana vitrektomie.