Syndrom suchého oka a onemocnění povrchu oka

Syndrom suchého oka je onemocnění, ke kterému dochází, když slzy nejsou schopny zajistit dostatečné zvlhčování povrchu oka. Může se jednat o nedostatečnou tvorbu slz nebo nekvalitní slzný film, který vede k nestabilitě této vrstvy na povrchu rohovky a spojivky. To pak může způsobit poškození povrchu oka.

Chci se objednat

Léčba syndromu suchého oka na klinikách LEXUM

V síti očních klinik Lexum vám provedeme důkladné celkové vyšetření slzného filmu a povrchu oka (testy slzivosti, testy stability slzného filmu, meibografie, vyšetření kvality povrchové vrstvy rohovky).

Spektrum příčin syndromu suchého oka je široké. Pro úspěch léčby je proto důležité najít správnou příčinu. Léčba syndromu suchého oka je komplexní. Může zahrnovat doporučení změny životního stylu, pracovního prostředí nebo výživy přes pravidelné kapání určitého typu umělých slz až po medikamentózní léčbu naordinovanou lékařem.

Některé diagnostické a léčebné metody nejsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Subjektivními příznaky syndromu suchého oka jsou:

  • pocit pálení, řezání
  • paradoxně někdy tzv. reflexní slzení
  • pocit světloplachosti, zarudnutí očí - mucinová vlákna na povrchu oka
  • rozmazané a kolísavé vidění

Kdy navštívit lékaře?

Máte-li dlouhodobě příznaky suchých očí (unavené a podrážděné oči) a standardní léčba umělými slzami nefunguje.

Trpíte-li postcovidovým syndromem s pocitem zhoršujícího se pálení a řezání očí.


Cena

   

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 měsíců. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat3 500 Kč*

Meibografie

Meibografie je jediná metoda, která umožňuje zobrazení tukových žláz očních víček.550 Kč/oko

OCT

Optická koherenční tomografie, která poskytuje detailní vyšetření vrstev sítnice a je důležitá pro hodnocení vývoje nálezu v čase. OCT je bezkontaktní a neinvazivní zobrazovací metoda, která v extrémně vysoké kvalitě zobrazuje snímky očního pozadí. 450 Kč/oko

* Cena platí pro vyšetření bez doporučení lékaře.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a v Táboře.


Zkušenosti pacientů

Kliniky pro vaši léčbu