Onemocnění rohovky

Keratokonus (vyklenutí rohovky) je relativně časté onemocnění rohovky (1 případ na 500 - 2000 lidí), které se projevuje většinou mezi desátým a dvacátým rokem věku. Rohovka je čirá tkáň, která tvoří přední obal oka a za normálních okolností má pravidelný kulovitý tvar. Je to současně nejsilnější čočka v lidském oku a každá porucha její funkce a tvaru má zásadní dopad na vidění.

Chci se objednat

Léčba onemocnění rohovky na klinikách LEXUM

Léčba keratokonu se ještě před několika lety omezovala na korekci měkkými a tvrdými kontaktními čočkami a dalším krokem byla již transplantace rohovky. Vyšetření a pravidelné sledování vývoje onemocnění pomocí moderních diagnostických přístrojů dnes umožňuje nejen včasnou diagnózu, ale také včasné zahájení odpovídající léčby. Při vyšetřování využíváme zejména optické tomografie (Pentacam), topografie, optické koherentní tomografie (OCT Visante) a aberometrie.

Proč si zvolit pro léčbu onemocnění rohovky oční kliniku LEXUM?

 • Máme zkušený a stabilní tým očních specialistů.
 • Zakládáme si na nadstandardní péči a osobním přístupu.
 • Disponujeme nejnovějším technologickým a přístrojovým zázemím.
 • Máme za sebou více než 25 let zkušeností.

Metody léčby keratokonu

Léčba keratokonu se ještě před několika lety omezovala na korekci měkkými a tvrdými kontaktními čočkami a dalším krokem byla již transplantace rohovky. Vyšetření a pravidelné sledování vývoje onemocnění pomocí moderních diagnostických přístrojů dnes umožňuje nejen včasnou diagnózu, ale také včasné zahájení odpovídající léčby. Při vyšetřování využíváme zejména optické tomografie (Pentacam), topografie, optické koherentní tomografie (OCT Visante) a aberometrie.

Léčba se řídí podle stadia a progresivity onemocnění, věku a potřeb pacienta. Obecně jsou cílem léčby zastavení progrese onemocnění a rehabilitace vidění. V Keratokonus centru oční kliniky Lexum máme k dispozici všechny metody, které vedou k tomuto cíli:

 • Collagen Cross Linking (CXL, CCL,C3-R)
 • Intrastromální prstence Keraring
 • Konduktivní keratoplastika (CK)
 • Laserová korekce rohovky podle topografu (TG PRK)
 • Hluboká přední lamelární keratoplastika (DALK)
 • Lamelární keratoplastika
 • Penetrující keratoplastika (PKP)
 • Implantace nitrooční kontaktní čočky Visian (ICL)

Collagen Cross Linking je moderní metoda léčby keratokonu, která byla v roce 2005, poprvé v České republice, provedena lékaři oční kliniky Lexum. Zpevněním tkáně dochází ke stabilizaci rohovky a většinou k zastavení další progrese keratokonu. Pokud již onemocnění postoupilo do takové míry, že zhoršuje vidění, kombinujeme CXL s implantací intrastromálních prstenců Keraring do rohovky, jejímž cílem je oploštění klenoucí se rohovky u keratokonu I.-III. stupně. V některých případech používáme pro další úpravu astigmatismu radiofrekvenční konduktivní keratoplastiku nebo laserovou korekci nepravidelné rohovky podle topografu - TG PRK.

Pokud keratokonus postoupil do III. a IV. stadia a rohovka je extrémně vyklenutá, je již transplantace rohovky většinou jediným řešením. Obvykle však není nutné transplantovat rohovku v celé její tloušťce (PKP). V našem centru máme k dispozici několik technik tzv. lamelární transplantace (LKP) rohovky, která umožňuje mnohem šetrnější výměnu pouze poškozené části rohovky. Tato operace se provádí pomocí systému Amadeus anebo tzv. metodou „big bubble“.

V další fázi je již možné řešit dioptrickou vadu vidění laserovou korekcí, nejčastěji velmi specializovanou PRK podle topografické mapy rohovky. Další možností je implantace permanentní nitrooční kontaktní čočky Visian - ICL nebo čočky Artisan. U pacientů starších 45 let je možné vadu korigovat výměnou vlastní čočky (RLE - Refractive Lens Exchange).


Cena

  Cena pro pojištěnceCena pro samoplátce

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat.hrazeno pojišťovnou3 000 Kč

Léčba onemocnění rohovky

Na základě komplexního vstupního vyšetření a stanovení diagnózy Vám bude sdělena cena léčby ošetřujícím lékařem na naší oční klinice.od 18 000 Kč/okood 18 000 Kč/oko

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Táboře.


Zkušenosti pacientů

Mé problémy se zrakem začaly při zásahu v hotelu Olympic, kdy jsem měl nepříjemný úraz. Od té doby mě občas oči ...

Zobrazit více

Tony Bareš

Tony Bareš

Profesionální hasič

Můj život se po operaci samozřejmě změnil - třeba když jde po ulici někdo známý, tak už zdálky poznám, kdo to je. ...

Zobrazit více

Kristýna Malá

Kristýna Malá

Všeobecná sestra

Chtěl jsem vidět bez kontaktních čoček a moje rozhodnutí bylo zásadně ovlivněno i mou profesí (práce u HZS), kterou ...

Zobrazit více

Jakub Kos

Jakub Kos

Hasič

Kliniky pro vaši léčbu