Lexum oftalmologický webinář zaznamenal velký úspěch
Lexum oftalmologický webinář vysílaný z Prahy zaznamenal velký úspěch
Streamovaného semináře se zúčastnilo téměř 300 spádových očních lékařů

6. května 2024

Semináře, který se konal pod odborným vedením paní primářky Silvie Zapletalové, se zúčastnilo téměř 300 lékařů z celé České republiky. Ohlasy z terénu na seminář byly již tradičně velmi pozitivní. Úvodního slova se ujala paní docentka Zuzana Hlinomazová a generální ředitel Lexum ČR a SR Michal Krejsta.

S přednáškou „Atopie – oční projevy“ vystoupila paní doktorka Enkela Hrdličková. O „možnostech léčby recidivující eroze a ev. dopadu na další plánování zákroku“ hovořila paní doktorka Magdaléna Vokrojová. Vedoucí optometristů pražské kliniky Lexum Veronika Halíková přednášela o důležitosti role optometristy při laserovém zákroku Presbyond.

S přednáškou s názvem „Glaukom – o čem se mluví“ vystoupil pan primář Martin Fučík.

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., a prim. MUDr. Martin Fučík
Prim. MUDr. Silvie Zapletalová a prim. MUDr. Pavel Němec

S přednáškou s názvem „Glaukom – o čem se mluví“ vystoupil pan primář Martin Fučík.

O vitreoretinální operativě, kterou v Lexum ve špičkové kvalitě poskytujeme, hovořil pan primář Pavel Němec. Závěrečného slova se ujala paní primářka Silvie Zapletalová.

Děkujeme