Lexum staví na kvalitě a posiluje svoje postavení na trhu v České republice - Síť očních klinik Lexum
Lexum staví na kvalitě a posiluje svoje postavení na trhu v České republice
Rozhovor s generálním ředitelem PharmDr. Michalem Krejstou, MBA, o dalších plánech a jeho pohledu na vývoj oční chirurgie v České republice.

15. října 2020

Na otázky odpovídá PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Jak byste charakterizoval přístup očních klinik Lexum v péči o pacienty?
V síti očních klinik Lexum se zaměřujeme na zavádění nových inovačních přístupů a komplexní oční péči v celé její šíři. Ve své dlouhodobé strategii zohledňujeme jak pohled pacientů, tak zaměstnanců. Více než 25 let zkušeností a 500 000 úspěšných zákroků řadí naši síť 5 očních klinik mezi špičky na trhu.

Co vás odlišuje od konkurence? Čím jste specifičtí?
Lexum má na českém trhu unikátní postavení. Naši lékaři provedli přes půl miliónu zákroků a jsme tak leaderem na trhu. Pro pacienty je však důležitý nejen počet operací, ale také kvalita a dostupnost péče. Naše oční kliniky jsou k dispozici v pěti městech (Brno, České Budějovice, Ostrava, Praha, Tábor).

Existuje onemocnění, na které se v Lexum specializujete výhradně?
Na očních klinikách Lexum léčíme celé spektrum onemocnění oka. Nejsme specializovaným pracovištěm. Naši lékaři se zaměřují na léčbu šedého zákalu, věkem podmíněnou makulární degeneraci, transplantaci rohovky i laserové operace. Jako jediná soukromá síť očních klinik splňujeme všechna kritéria zdravotních pojišťoven a můžeme tak nabídnout plně hrazenou léčbu onemocnění sítnice. Péči hrazenou pojišťovnami poskytujeme i u ostatních diagnóz.

Lexum není jediným hráčem na trhu oční chirurgie. Snažíte se svoje kroky koordinovat s dalšími hráči na trhu ve prospěch celého trhu?
Lexum je iniciátorem a jedním ze zakladatelů Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH), které zastupuje celý trh v jednání s plátci a regulátory o úhradách. Cílem jednání je zvýšit dostupnost a kvalitu oční péče pro pacienty. Těší mě zájem celého trhu o vzájemnou spolupráci a společné kroky, které jsme podnikli, nám všem přinesly reálné výsledky. Nejvýraznějším je zlepšení dostupnosti péče v oblasti oční chirurgie pro pacienty. Pacienti se dostávají k léčbě v kratších lhůtách a díky úhradám zdravotních pojišťoven je péče i finančně dostupnější.

Celosvětové dopady pandemie covid-19 jsou velké. Postihla pandemie i vaši oblast?
Jsem rád, že můžu říct, že síť očních klinik Lexum je v době světové pandemie covid-19 finančně stabilní. Je sítí, která je zisková, má dvojciferný růst počtu operací i tržeb. Naši pozici jedničky na českém trhu budeme i nadále posilovat. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že jako jediná síť očních klinik v České republice operujeme pacienty za nejpřísnějších hygienických podmínek, chráníme tak zdraví nás všech, našich pacientů i zaměstnanců.

Co konkrétního plánujete? Můžete nám své plány poodhalit? 
I v nejbližší budoucnosti plánujeme investice do technologií, nových klinik a také máme v plánu přestavby stávajících. Co se týče vybavení klinik za poslední tři roky jsme investovali do nákupu nejmodernější techniky na našich klinikách více než 100 mil. korun. Díky aktuální aktivitě naší mateřské společnosti můžeme plánovat velké investice do rozvoje sítě našich klinik. Na rozšíření kliniky v Praze se právě pracuje a bude jedním z největších pracovišť oční chirurgie v ČR.

Kromě rozšíření pražské kliniky chystáte taky podobné aktivity i jiných lokalitách?
Ano, stěhování a rozšíření také čeká kliniku v Brně. Chystáme se na další akvizice očních klinik a také nákup očních ordinací, které jsou pro nás páteřní ambulantní sítí péče o pacienty. Ambulantní síť je pro zajištění pooperační péče klíčová, pro pacienty je péče dostupnější. Našim cílem je i nadále zpřístupňovat péči většímu počtu pacientů, kteří ji potřebují.

Najít dnes na trhu práce kvalitní a spolehlivé lidi bývá problém. Daří se vám obsazovat pozice a udržet si zaměstnance?
Na motivaci našich zaměstnanců kontinuálně pracujeme. Organizujeme společné vzdělávání, podporujeme mimopracovní aktivity a jsem hrdý na to, že míra roční fluktuace je u nás pod 1 %.

Děkujeme za rozhovor.