Na světovém kongresu Retina World Congress přednášel MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. - Síť očních klinik Lexum
Na světovém kongresu Retina World Congress přednášel MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.
Letošní celosvětový kongres proběhl 28. února virtuálně. Na kongresu s celosvětovou účastí přednášel i pan primář Fišer, primář Vitreoretinálního centra na oční klinice Lexum v Praze. Retina World Congress je významnou událostí v oboru oční medicíny. Lékaři z celého světa mají možnost spolu sdílet poznatky a zkušenosti z praxe. Jedním z přednášejících na letošním kongresu byl také primář Ivan Fišer.

22. března 2021

Pan primář Fišer, který reprezentoval Českou republiku jako jediný český lékař, se specializuje na léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Zabývá se konzervativní, laserovou, chirurgickou a kombinovanou léčbou diabetické retinopatie, věkem podmíněné makulární degenerace a cévních onemocnění sítnice, zúčastnil se osmnácti mezinárodních klinických studií účinku nových léků na tato onemocnění.  

Provádí operace odchlípení sítnice, očních komplikací diabetu, dislokovaných čoček, epiretinálních membrán, makulárních děr, těžkých nitroočních zánětů, očních poranění, či zákalů sklivce různého původu. 

Letošní ročník RWC byl zaměřený na sdílení nejnovějších postupů a pokroků v oblasti zdraví sítnice.  

Přednáška pana primáře Fišera na téma operace makulární díry vzbudila velký ohlas a mnoho dotazů z publika. 

Kongresu se letos zúčastnilo více než 1 300 účastníků z 87 zemí. Záznam kongresu je možné zhlédnout zde.

Přednáška pana primáře Fišera na téma operace makulární díry