Naši lékaři a optometristé předávali zkušenosti na výročním sjezdu ČOS - Síť očních klinik Lexum
Naši lékaři a optometristé předávali zkušenosti na výročním sjezdu ČOS
Lékaři a optometristé sítě očních klinik LEXUM se aktivně zúčastnili XXVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, který proběhl ve dnech 26. až 28. září 2019 v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.

2. října 2019

Naši odborníci si na tento kongres pro své kolegy připravili skutečně velmi bohatý program, celkem 11 přednášek a vedli 2 odborné kurzy.

Lékařská ředitelka sítě očních klinik LEXUM, docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., představila výsledky řady transplantací Descemetovy membrány s endotelem (DMEK) v rámci přednášek „10 let DMEK“ a „Re-DMEK u pacientů po antiglaukomových operacích“ a „Změny pachymetrie a keratometrie po DMEK pro Fuchsovu endoteliální dystrofii“, na jejichž přípravě se podílely také primářky MUDr. Věra Kalandrová a MUDr. Urania Tavandzi a lékařky MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., MUDr. Věra Trnková, Ph.D., optometristka Mgr. Eva Smrčková a optometrista Mgr. Ondřej Vlasák.

Během čtvrtečního a pátečního odborného programu přednesl docent MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, celkem tři přednášky („Posttraumatické katarakty s poruchou zonuly, vlastní výsledky“, „Použití amniové membrány pro těžké keratopatie s hrozící, nebo již přítomnou perforací rohovky“ a „Cizí nitrooční tělesa“), svoji prezentaci dále přednesl odbornému publiku i MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D. („Laserové operace Femto-LASIK s platformou LDV Z6 + MEL 90“).

Přítomným lékařům na kongresu následně přiblížili primář MUDr. Martin Choleva, primářka MUDr. Urania Tavandzi a MUDr. Iva Krejčí témata „Úrazy oka po provedené refrakční operaci“ a „Centrální iridokorneální adheze“, na kterém se podílela i MUDr. Karolina Březíková. Prezentaci „Porovnání funkčních výsledků 2 typů čoček s prodlouženým fokusem (EDOF)“ připravily lékařky MUDr. Markéta Brožková, FEBO, a MUDr. Magdalena Vokrojová, Ph.D., společně s docentkou MUDr. Zuzanou Hlinomazovou, Ph.D. Optometrista Mgr. Ondřej Vlasák poté přednesl přednášku „Diagnostika binokulárních poruch v ambulanci oftalmologa“.

S velkým zájmem se setkaly také dva odborné kurzy s logem LEXUM: První s názvem „DMEK a ambulantní lékař“ vedla docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., společně s MUDr. Magdalenou Vokrojovou, Ph.D., a MUDr. Věrou Trnkovou, druhý pak paní doktorka Věra Flemrová na téma „Vyšetření a korekce diplopie“.

Řada neformálních setkání lékařů, optometristů a dalších zástupců naší kliniky s přítomnými účastníky kongresu probíhala, během všech tří dnů, i na nově koncipovaném informačním stánku oční kliniky Lexum. Ten se těšil obecně velkému zájmu, protože zde se mohli všichni účastníci kongresu osvěžit skvělou kávou a sladkými koláčky, navíc si zde mohli nechat vytvořit svoji siluetu od světového rekordmana a držitele zápisu v Guinnessově knize rekordů ve vystřihování portrétů Raka