Největší oční centrum ve střední Evropě - Síť očních klinik Lexum
Největší oční centrum ve střední Evropě
Oční klinika Lexum sídlící na Praze 4 otevřela v lednu nové refrakční centrum. Zároveň tak posiluje své kapacity pro léčbu šedého zákalu a centrovou biologickou oční léčbu.

18. února 2021

Oční klinika Lexum v Praze se rozšířením své pobočky o nové prostory stává největším očním centrem ve střední Evropě.  Díky tomu přináší klientům lepší dostupnost kvalitní a komplexní péče a větší pohodlí při poskytování laserových a všech ostatních zákroků. 

Celosvětová pandemie covid-19 způsobila nárůst počtu refrakčních laserových operací. Méně cestování a více času na sebe i na následnou rekonvalescenci vede klienty k rozhodnutí laserovou operaci očí podstoupit. Časté mlžení brýlí při nošení roušek bývá také diskomfortem, který může laserová operace vyřešit.

V USA vedla pandemie covid-19 k výraznému nárůstu refrakčních laserových zákroků až o 42 % . Očekává se, že tento trend bude Evropa včetně České republiky následovat.

„Otevření nových prostor kliniky přináší všem našim pacientům větší pohodlí. Prostorné čekárny jim zajišťují dostatek soukromí a umožňují dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými pacienty. Současně nám rozšíření kliniky dovolilo zkrátit čekací dobu na vyšetření i na zákroky,“ říká MUDr. Silvie Zapletalová, primářka a manažerka pražské oční kliniky Lexum.

„Posílením kapacit refrakčního centra zvyšujeme i komfort pro naše ostatní pacienty. Operace šedého zákalu, biologická léčba věkem podmíněné makulární degenerace i  léčba onemocnění rohovky včetně diagnostiky a léčby syndromu suchého oka se stávají dostupnějšími,” dodává doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., lékařská ředitelka sítě očních klinik Lexum.

Do portfolia sítě očních klinik Lexum v České republice patří dnes celkem 5 klinik. Rozšířením pražské kliniky potvrzuje svoje vedoucí postavení na trhu, a i v následujícím období chystá další růst: „Naším cílem je vybudování panevropské sítě očních klinik, která přinese kvalitní a dostupnou komplexní oční péči všem pacientům. Poptávka po oční péči kontinuálně roste, což platí i u laserových operací. Trh laserových operací za poslední dekádu rostl průměrně meziročně o 4 %.  V roce 2019 byl jejich celkový roční objem 15 000,” doplňuje PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel sítě očních klinik Lexum a předseda představenstva sdružení SAPOCH.