Odborný seminář pro oftalmology v Ostravě a certifikační školení našich lékařek - Síť očních klinik Lexum
Odborný seminář pro oftalmology v Ostravě a certifikační školení našich lékařek
Červnového semináře se minulý týden ve středu v ostravském BEST WESTERN Hotelu Vista zúčastnilo 40 oftalmologů z celého Moravskoslezského kraje.

12. června 2019

Úvod semináře zahájila MUDr. Iva Krejčí přednáškou „Zdravotní pojišťovny a centrová léčba“, následovala prezentace „Organizace práce – systém vyšetřování a aplikace“, kterou přítomným přednesla primářka MUDr. Urania Tavandzi. Téma „Anti-VEGF léčba: Lucentis, Eylea“ přiblížila na semináři MUDr. Karolina Březíková.

Následně popsala indikační kritéria pro aplikace anti-VEGF u VPMD MUDr. Petra Wolková. Na závěr programu si přítomní poslechli prezentace „Indikační kritéria k aplikaci anti-VEGF u venosní okluse a u myopické CNV“ MUDr. Jindry Chocholové a „Indikační kritéria pro aplikaci anti-VEGF u diabetické makulopatie“ MUDr. Pavla Šmehlíka. Setkání pokračovalo neformální diskuzí s lékaři oční kliniky Lexum v Ostravě.

Ve dnech 8. a 9. června 2019 proběhlo v Praze také certifikační školení na používání plazmového generátoru PLEXR, kterého se zúčastnily lékařky ze všech očních klinik Lexum. Plexr patří mezi nejnovější generaci přístrojů pro provádění jemných chirurgických operací spojující technologii klasických laserů, radioskalpelů a radiofrekvenčních zařízení.

Vyvíjením plazmy dokáže sublimovat povrchní vrstvu epidermis bez zásahu do hlubší vrstvy dermis, netvoří se proto jizvy. Paprsek také způsobuje biostimulaci tkáně a schopnost tvořit kolagen. Lze využít u chirurgických zákroků v okolí oka i na povrchu oku z medicínských i estetických důvodů. Výhodou je i jeho bezkontaktní metoda, koncovka se nedotýká kůže, absence elektrického proudu, nemožnost popálení a absence krvácení.

Kurz probíhal pod vedením zkušené italské lékařky dr. Vanessy Patrizi. Po teoretickém úvodu si mohli všichni účastníci přístroj vyzkoušet i prakticky. „Plexr nám svojí přesností, jemností a šetrností pomůže k dalšímu zdokonalení operací a rychlejšímu hojení a bude pro nás i naše pacienty skvělým pomocníkem,“ říká primářka Věra Kalandrová z oční kliniky Lexum v Brně.