Oftalmologové Jihočeského kraje se sešli na semináři LEXUM v Českých Budějovicích - Síť očních klinik Lexum
Oftalmologové Jihočeského kraje se sešli na semináři LEXUM v Českých Budějovicích
Ve čtvrtek 31. října proběhl další odborný seminář LEXUM, tentokrát ve stylové českobudějovické restauraci Solnice, kde se v nádherných gotických prostorách sešlo více než 60 oftalmologů z celého Jihočeského kraje.

5. listopadu 2019

Poté, co přivítal všechny přítomné obchodní ředitel sítě očních klinik LEXUM Ing. Ondřej Pastucha, seznámil účastníky semináře s novinkami na klinikách v Českých Budějovicích a Táboře primář  MUDr. Vladimír Chodura. Následovaly dvě přednášky pana primáře MUDr. Ivana Fišera, Ph.D. „Léčba makulárních afekcí pomocí anti-VEGF terapie“ a „Jiné způsoby léčby makulárních afekcí“.

O předoperačních opatřeních a pooperačním sledování při operaci katarakty promluvil na semináři MUDr. František Maršák. Moderní chirurgii katarakty, přehled nitroočních čoček a viskomateriálů a jejich využití v praxi představil následně MUDr. Michal Matuška.

V další části odborného programu seznámila MUDr. Ivana Dušková přítomné s unikátním přístrojem PLEXR pro neinvazivní zákroky v estetické medicíně. Závěr oficiální části semináře obstarala přednáška „OCT Cirrus“ Mgr. Kateřiny Zenklové. Setkání pokračovalo rautem, při kterém probíhala neformální diskuze všech zúčastněných.