Martin Fučík přednášel na kongresu České glaukomové společnosti
Primář Martin Fučík přednášel na XIII. kongresu České glaukomové společnosti
Ten se konal začátkem dubna v Hradci Králové.

10. dubna 2024

Pan primář Martin Fučík seznámil přítomné lékaře s problematikou chirurgického zákroku trabekulektomie, díky kterému lze snížit nitrooční tlak pacientů se zeleným zákalem. Kongresu se účastnila také paní primářka Jitka Tomášová.