Profesor Pavel Rozsíval obdržel v Itálii významné ocenění - Síť očních klinik Lexum
Profesor Pavel Rozsíval obdržel v Itálii významné ocenění
Přední český oftalmolog prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, který se na očních klinikách LEXUM věnuje především chirurgické léčbě šedého zákalu, obdržel minulý týden na sjezdu italské oftalmologické společnosti SOI (Società Oftalmologica Italiana) v Římě významné vědecké ocenění. 

29. listopadu 2019

Při příležitosti 150. výročí založení SOI předal panu profesorovi stříbrnou medaili za přednášku „fMRI and bionic eye“ osobně prezident SOI pan Matteo Piovella.

„Toto ocenění považuji za jedno z největších vyznamenání, kterého se mi dosud dostalo. Velmi si vážím, že italští kolegové takto ocenili mé dlouholeté působení v oblasti oftalmologie, konkrétně mou přednáškovou činnost,“ uvedl profesor MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO.

Profesor Pavel Rozsíval se již 45 let věnuje oblasti kataraktové a refrakční chirurgie, stranou jeho zájmu nezůstává ani chirurgie glaukomu a rohovky. Je erudovaným očním chirurgem, provedl více jak 65 000 nitroočních operací, převážně operací šedého zákalu a více jak 8 500 refrakčních operací. Jménem managementu a všech zaměstnanců sítě očních klinik LEXUM panu profesorovi k tomuto významnému ocenění srdečně gratulujeme.