Již tradičně jsme se účastnili Dne zdraví pořádaném městskou částí Praha 4 - Síť očních klinik Lexum
Již tradičně jsme se účastnili Dne zdraví pořádaném městskou částí Praha 4
Na náš stánek dorazilo více než 200 o odborné poradenství ohledně péče o zrak.

6. října 2023

Návštěvníkům jsme také nabídli měření dioptrií a nitroočního tlaku. Akce se zúčastnily optometristky Alena Hajná a Veronika Maříková, manažer očních optik Petr Hornych, marketingová manažerka Iva Nikodémová a regionální manažerka Lucie Hýblová.

Děkujeme všem za organizaci naší účasti na této osvětové akci.