Účastnili jsme se listopadových Zdravých dnů BOSCH v Českých Budějovicích - Síť očních klinik Lexum
Účastnili jsme se listopadových Zdravých dnů BOSCH v Českých Budějovicích
V rámci této akce, organizované společností BOSCH ve spolupráci s VZP, jsme vyšetřili zrak více než 60 zaměstnancům společnosti včetně vrcholového managementu.

14. prosince 2022

Dále jsme poskytovali poradenství v péči o zrak, předcházení očních onemocnění či správném výběru brýlí. S velkým zájmem se setkala také přednáška pana primáře Vladimíra Chodury, která se týkala refrakčních vad a jejich řešení.

Přednáška MUDr. Vladimíra Chodury