V Lexum finančně podporujeme slabozraké a nevidomé - Síť očních klinik Lexum
V Lexum finančně podporujeme slabozraké a nevidomé
V síti očních klinik Lexum v roce 2020 podporujeme aktivity Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých (SONS).

12. října 2020

Přispěli jsme sbírce Bílá pastelka, která měla letos bohužel vzhledem k epidemiologické situaci velmi těžkou práci. Prostředky, které jsme Bílé pastelce věnovali, budou použité na:

  • nácvik chůze s bílou holí,
  • výcvik vodících psů pro nevidomé,
  • zaměstnávání zrakově postižených,
  • výuku práce na počítači pro nevidomé,
  • knihovnu digitálních dokumentů,
  • a další služby pro nevidomé.

Přispět můžete i vy a to celoročně formou DMS či zasláním částky na sbírkový účet 8888332222/0800.

Více možností, jak darovat najdete na https://www.bilapastelka.cz/darujte/