V Mladé Boleslavi jsme uspořádali oftalmologický seminář s online streamovaným přenosem - Síť očních klinik Lexum
V Mladé Boleslavi jsme uspořádali oftalmologický seminář s online streamovaným přenosem
Seminář byl tematicky zaměřen na komplexní oční péči a účastnilo se jej 350 lékařů.

12. února 2024

V úvodu vystoupila paní primářka Renata Fučíková, která přítomné lékaře přivítala a následně vystoupila s přednáškou na téma „Reset myopie – kazuistika“. Následovávala přednáška pana primáře Miroslava Veitha na téma „Indikace k vitreoretinálním zákrokům“ a přednáška pana doktorka Jana Ernesta s názvem „Indikace PPV u časných diabetických komplikací PDR“. Sérii přednášek završil pan doktor Tomáš Vaněk, který se věnoval tématu „Indikační kritéria a výběr pacientů pro anti-VEGF léčbu“. 

Seminář v Mladé Boleslavi