Vliv klimatizace na vznik syndromu suchého oka - Síť očních klinik Lexum
Vliv klimatizace na vznik syndromu suchého oka
Zhoršení vidění, bolesti hlavy či řezavý pocit v očích. S pacienty, kteří si stěžují na příznaky syndromu suchého oka se lékaři přes léto setkávají častěji než kdy jindy. Velký vliv na rozvoj onemocnění má klimatizace, která vysušuje vzduch a negativně působí na lidské oko.

7. září 2021

„Naši oční kliniku navštívila na jaře mladá pacientka pro potíže s rozmazaným viděním, svěděním a pocitem přítomnosti písku v očích. Zároveň pociťovala bolesti hlavy a měla rýmu. Potíže se objevily po návratu z Chorvatska. Měla obavu z infekce covid-19, i když provedené testy byly negativní. Pacientka uvedla, že z dovolené cestovala autem, kde měla zapnutou klimatizaci po celou dobu jízdy,“ popisuje MUDr. Enkela Hrdličková, Ph.D. z oční kliniky Lexum s tím, že potíže zmíněné pacientky jsou typické v souvislosti se vznikem suchého oka na základě dlouhodobé expozice očí klimatizovanému prostoru.

V současné době se lidé běžně setkávají s klimatizací v souvislosti s potřebou ochlazování vnitřních prostor při vysokých venkovních teplotách, odvádění škodlivých látek z vnitřního prostředí nebo vysokými požadavky na čistotu ovzduší. V klimatizované místnosti ovšem dochází ke ztrátě vlhkosti, zejména při velmi nízkých teplotách. Vzduch je extrémně suchý a způsobuje odpařování vodnaté vrstvy slzného filmu, což má za následek oční diskomfort. Dlouhodobé vystavení klimatizaci může také změnit produkci lipidů v slzách, což způsobí změnu kvality slzného filmu. V terénu narušeného slzného filmu snadněji vznikají oční záněty. 

Syndrom suchého oka

Při syndromu suchého oka dochází k osychání povrchu spojivky a rohovky a narušení povrchové vrstvy oka. Důležitá je i doba pobytu v blízkosti klimatizace. V krajních případech může způsobit i zhoršení zrakové ostrosti

„Potíže se mohou zhoršovat, pokud se zároveň soustředíme na určitou vzdálenost jako například řízení auta, sledování televize, používání počítače, čtení apod., kdy klesá frekvence mrkání. Rizikovější skupinou jsou pacienti, kteří již mají sníženou schopnost tvorby slz či zhoršenou kvalitu slzného filmu,“ upozorňuje MUDr. Enkela Hrdličková, Ph.D. Nejčastějšími příznaky suchého oka jsou pálení, dráždění, pocity písku v očích, světloplachost, pocity únavy a očního diskomfortu.

V klimatizovaných prostorech pacienti častěji udávají nesnášenlivost kontaktních čoček. S délkou expozice se zvyšuje riziko infekcí, včetně těch závažných, které mohou postihnout rohovku s tvorbou rohovkového vředu.

Mikroorganismy a alergie

Proudění chladného vzduchu z klimatizace vyvolává zejména v oblasti obličeje, krku a zad ochlazení a může způsobit i podráždění periferních nervů. Teplota a vlhkost vzduchu ovlivňuje výskyt a rozmnožování některých mikroorganizmů. Proudění vzduchu usnadňuje jejich průnik do vnitřního prostředí. Klimatizace je mimo jiné také jedním z faktorů, který se podílí na tzv. syndromu nemocných budov (Sick Building Syndrome, SBS), což je soubor nespecifických obtíží: únavy, sucha v nose a krku, bolesti hlavy, svědění a suchosti očí nebo dýchacích obtíží. 

„Klimatizace může být příčinou i zhoršení alergie. V uzavřeném okruhu cirkulují bakterie, prach, roztoči nebo plísně. Pokud přístroj není kvalitní a neobsahuje dostatečné filtry, které zachytí miniaturní částice mechanického charakteru, může dojít v klimatizovaných prostorech ke zhoršení alergických projevů jako například svědění a slzení očí nebo otoky víček,“ dodává lékařka z oční kliniky Lexum.

RADY PŘI POBYTU V KLIMATIZOVANÉM PROSTORU

 • Místo kontaktních čoček volte raději brýlovou korekci. Brýle vám pomohou zabránit proudění vzduchu přímo na oči a zpomalit odpařování slz. 
 • Pravidlo 20-20-20. Při práci u PC si udělejte každých 20 minut 20vteřinovou přestávku a podívejte se na něco, co je alespoň 20 m daleko, např. z okna.
 • Dodržujte pitný režim.
 • Do očí je vhodné aplikovat umělé slzy ke zvlhčení povrchu oka.
 • Celkově je možné doporučit doplňky stravy s vitaminy, antioxidanty a omega-3, 6 mastnými kyselinami.
 • Lidé, kteří trpí alergií, by se klimatizaci měli vyhýbat. Doporučuje se lokálně používat i oční kapky proti alergii.
 • Při přetrvávajících očních potížích kontaktujte svého očního lékaře, aby provedl komplexní oční vyšetření.

Klimatizace: 

 • Rozdíl vnitřní a vnější teploty by měl být maximálně 5 °C.
 • Udržujte klimatizační jednotku v dobrém hygienickém stavu.
 • V autě je dobré pouštět klimatizaci po intervalech 15 minut.
 • Nenechte vzduch proudit přímo na sebe.
 • I klimatizovanou místnost byste měli pravidelně větrat.
 • V místnosti je vhodné umístit alespoň květiny, akvárium či jiný zvlhčovač vzduchu.