"Zdravý zrak je k nezaplacení", říká MUDr. Martin Fučík, primář operačních sálů a glaukomového centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická - Síť očních klinik Lexum
„Zdravý zrak je k nezaplacení“, říká MUDr. Martin Fučík, primář operačních sálů a glaukomového centra oční kliniky Lexum Praha Budějovická
MUDr. Martin Fučík patří k nejzkušenějším očním chirurgům v České republice s nejvyšším počtem provedených zákroků.

29. srpna 2023

Moderní technologie posouvají medicínu neustále kupředu. Můžete porovnat přístroje, které se při operacích používaly dříve a které dnes?

K vývoji přístrojů docházelo v našem oboru postupně. V Lexum jsme vždy dbali a dbáme na to, abychom měli k dispozici ty nejmodernější a nejbezpečnější. A to platí i v případě materiálů. Pro Lexum se nejvyšší kvalita stává standardem, s nímž naši lékaři pracují každý den se všemi našimi klienty.

Má dnešní moderní doba i nějaké nevýhody?

Velkou část našich klientů tvoří lidé, kteří potřebují novou nitrooční čočku, například kvůli šedému zákalu. V dnešní době je mnoho možností a pro pacienty je těžké se orientovat. Na internetu jsou k dispozici různé neověřené informace, a to může klienty ještě více mást. Pomoci by mohla podrobnější edukace ze strany spádových očních lékařů. 

Na očních klinikách Lexum se samozřejmě snažíme klientům věnovat tolik času, kolik je jen možné. Protože ve spolupráci s edukovaným klientem můžeme jednodušeji rozhodnout o tom, která z možných variant je pro něj nejvhodnější. 

Vzpomenete si na nějakou svou unikátní operaci?

Unikátní zákrok je pro mě jakýkoli, protože ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečnému. Unikátní zákrok mě může čekat každý den. Například, když operujeme klienty s vážnými, život ohrožujícími onemocněními a dalšími chronickými nemocemi. V tomto případě se může stát pro zdravé lidi zcela běžný zákrok komplikovanou operací vyžadující individuální přístup. Při něm je důležitá dosavadní zkušenost operatéra a schopnost přizpůsobit se dané situaci. Zkušenosti mám i se složitými operacemi, které jiní lékaři kvůli obavám z potenciálních komplikací odmítli. Pro mě jsou výzvou, při níž mohu pečlivou přípravou snížit případná rizika a komplikace.

V čem se Váš přístup odlišuje od přístupu lékařů v jiných zařízeních?

Myslím, že můj přístup může být odlišný v tom, že s klienty mluvím otevřeně jak o výhodách, tak o možných rizicích. A na druhou stranu zároveň klienta vnímám, vyslechnu jeho obavy a snažím se zodpovědět všechny jeho dotazy. Chápu, že zatímco pro mě je to každodenní rutina, pro klienta může být návštěva naší kliniky stresující. Nevědí kolikrát, co je čeká a zda se vyléčí. Dle mého názoru je toto velmi důležitý aspekt péče. Jen díky empatii a osobnímu přístupu, na kterých si zakládám, se může klient spolehnout na svého operatéra a důvěřovat mu. 

Jsou lidé v současnosti ochotní investovat do svého zdraví?

V Lexum máme mnoho klientů, kteří využívají možnost nadstandardních nitroočních čoček umožňujících vidění do více vzdáleností nebo řešících zároveň například astigmatismus. Jsem přesvědčený, že to je dobrá investice. Pokud mluvíme o oblasti očí, mnoho lidí nyní využívá možnost plastické operace očních víček. Myslím si, že investování do zraku jako takového je ještě důležitější a 100% přínosnější. Díky dobrému zraku můžeme pak lépe vnímat krásu kolem sebe.

Jak vidíte budoucnost oboru? Operace zcela bez lékaře?

Lékař je důležitý nejen kvůli výkonu samotné operace a jejímu posouzení, ale také kvůli lidské stránce. Naši klienti oceňují osobní přístup, který se jim u nás dostává. A věřím, že doba bez lékařů i z tohoto důvodu nenastane. Já osobně bych se určitě při žádném zákroku nechtěl svěřit pouze do „rukou“ přístroje nebo robota.