MUDr. Pavel Němec

lékař oční kliniky Lexum Praha Budějovická
MUDr. Pavel Němec

Ze svého slovníku se snažím vytlačit, že už to za to nestojí, že už to nemá cenu.

MUDr. Pavel Němec je absolventem 2. lékařské fakulty UK. Očnímu lékařství se věnuje od roku 1995. 
Zaměřuje se na kataraktovou a vitreoretinální chirurgii a speciální diagnostické postupy. 

Má dlouholeté zkušenosti z oblasti kataraktové a rohovkové mikrochirurgie. Své profesní znalosti si prohluboval také během zahraničních pregraduálních stáží (Moorsfield Eye Hospital v Londýně). 

Je autorem stovek přednášek, mnoha odborných vzdělávacích kurzů, publikuje pravidelně v odborném tisku, je autorem a spoluautorem významných odborných učebnic oftalmologie a knih s oftalmologickou tematikou. 
Jako odborný asistent se věnuje výuce studentů medicíny na 1. LF UK. 

Je členem České lékařské komory, zakládajícím členem a současným prezidentem České vitreoretinální společnosti, členem Evropské vitreoretinální společnosti a Americké oftalmologické akademie.