Léčba sítnice a sklivce - Síť očních klinik Lexum
Léčba sítnice a sklivce

Sítnice je nejdůležitější částí oka. Je to místo, kde obraz vzniká. Její onemocnění jsou velmi závažná a často vedou ke ztrátě zraku. Nejčastější příčinou ztráty a vážného poškození zraku v Evropě je věkem podmíněná makulární degenerace sítnice. Rozšířené jsou také další onemocnění sítnice a sklivce. Na našich očních klinikách Lexum nabízíme léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), odchlípení sítnice, diabetické retinopatie, makulárních děr a dalších chorob makuly nebo sklivcových zákalů.
Jako jediní v ČR nabízíme také genetické testy, které u příbuzných pacientů s VPMD stanoví pravděpodobnost rozvoje tohoto onemocnění.

Chci se objednat

Onemocnění sítnice a sklivce a jejich léčba

Onemocnění sítnice patří mezi nejzávažnější oční nemoci. Často mohou vést i ke ztrátě zraku. Velmi důležitá pro jejich léčení je včasná diagnostika. Nepodceňujte proto pravidelné kontroly u očního lékaře. Úspěch léčby pak závisí nejen na odborné péči lékaře, ale i na disciplinovanosti pacienta. Mezi nejčastější onemocnění sítnice a sklivce patří věkem podmíněná makulární degenerace, odchlípení sítnice, diabetická retinopatie a sklivcové zákalky.

Proč si zvolit oční kliniku LEXUM?

  • Spolupracujeme se všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami.
  • Centrum pro léčbu sítnice a sklivce funguje v Lexum více než 15 let.
  • Máme stabilní tým špičkových lékařů a specialistů.
  • Zakládáme si na osobním přístupu a doporučujeme nejlepší řešení při minimalizaci zátěže pacienta.
  • Při diagnostice onemocnění sítnice využíváme nejmodernější vyšetřovací metody.
  • Poskytujeme léčbu na nejvyšší technické úrovni a provádíme nejšetrnější bezstehovou mikrochirurgii.
  • Poskytujeme jako jediná oční klinika v ČR speciální genetický test zaměřený na dědičné onemocnění sítnice.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Jde o velmi závažné onemocnění centrální části sítnice, které může v řádu týdnů vést až ke ztrátě zraku. Více informací o onemocnění a možnostech léčby na očních klinikách Lexum si přečtěte zde.


Odchlípení sítnice

Jedná se o poměrně časté onemocnění oka, které způsobuje trhlina v sítnici. Odchlípení sítnice se projevuje tmavou clonou, která postupně zastiňuje zrak. Předcházet mu mohou záblesky pozorované zejména za šera. Objevují se také hustě padající saze či vločky, což jsou krvinky z natržené cévy. Odchlípenou sítnici je možné znovu přichytit, klíčová je ale její včasná diagnóza a lékařská pomoc.


Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je cévní onemocnění sítnice, které může skončit závažnou poruchou zraku i slepotou. Vzniká u diabetiků kvůli vysoké hladině glukózy v krvi a následnému ucpávání a poškození jemných cév sítnice. Toto onemocnění je zpočátku bez příznaků. Důležité jsou proto pravidelná preventivní vyšetření sítnice u diabetiků. Rozvinuté komplikace diabetické retinopatie řešíme pomocí laserové operace nebo vitrektomií. Jedná s o mikrochirurgickou operaci spočívající v odstranění sklivce.


Sklivcové zákalky

Zákalky ve sklivci jsou malé, volně se pohybující sraženiny. Postiženým okem pak vnímáme různé stíny, skvrny, pavučinky, černé tečky, vločky, plovoucí mušky a podobně. Všechny tyto projevy pak obtěžují a brání v práci, čtení nebo řízení auta. Sklivcové zákalky odstraňujeme buď klasickým chirurgickým zákrokem zvaným vitrektomie, nebo méně invazivním laserovým ošetřením sklivce – laserovou vitreolýzou. Chirurgické odstranění zákalků trvá asi 10-20 minut a operaci provádíme bez použití jediného stehu. Při laserové vitreolýze používáme speciální přístroj určený k odstraňování (odpařování) sklivcových zákalků. Ošetření trvá 20–40 minut a je nebolestivé.
Sklivcové zákaly nelze laserem odstranit, pokud jsou příliš velké nebo jsou příliš blízko sítnice. Ani na nezřetelně, neostře ohraničené zákaly nebo na léčbu pouze mlhovitého zkalení sklivce tato metoda není vhodná.


Ostatní nemoci sítnice

Sítnice může trpět různými dědičnými chorobami, onemocněním cév nebo záněty. Poruchy rozhraní sklivce a sítnice jako jsou makulární díra, makulární membrána apod. způsobují neostré vidění, skvrny v zorném poli, deformace obrazu a další poruchy vidění. Choroby vitreoretinálního rozhraní řešíme většinou chirurgicky. Úspěšnost operací je velmi vysoká.


Komplikace spojené s čočkou

Čočka se může vychýlit ze správné polohy, například po úrazu. V takových případech provádíme vitrektomii (odstranění sklivce), odstranění čočky a její nahrazení čočkou umělou.


Vstupní vyšetření

Při každém onemocnění sítnice a sklivce provádíme důkladné vstupní vyšetření, které zahrnuje:

stanovení zrakové ostrosti
měření nitroočního tlaku
biomikroskopii rozšířenou zornicí
barevnou fotografii sítnice
nepřímou oftalmoskopii
optickou koherenční tomografii (OCT)
fluorescenční či OCT angiografii a další speciální vyšetření.

Cena

pro pojištěnce pro samoplátce

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat. hrazeno pojišťovnou 4 900 Kč

Laserová vitreolýza

(1. procedura)

Při laserové vitreolýze používáme speciální laserový přístroj určený k odstranění sklivcových zákalků. Ošetření trvá 10–40 minut. 5 000 Kč/oko 5 000 Kč/oko

Laserová vitreolýza

(2. procedura)

Při druhém a případných dalších zákrocích odstranění sklivcových zákalků používáme speciální laserový přístroj. Ošetření trvá 10–40 minut. 2 500 Kč/oko 2 500 Kč/oko

Aplikace nitrooční injekce (dle zvoleného přípravku)

Aplikace je hrazená z pojištění pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven, kteří splňují podmínky aplikace.

*Cena pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven, kteří nesplňují podmínky.

hrazeno pojišťovnou od 10 339 Kč/oko*

Ceny jsou platné od 1. 2. 2023 na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a v Táboře.

Ceník ke stažení v pdf


Zkušenosti klientů

Děkuji všem na klinice Lexum v Praze. Všichni byli moc hodní a milí. Jsem tady v dobrých rukou. Po operaci […]

Zobrazit více

Ludmila Zadinová

Ludmila Zadinová

Důchodkyně

Chtěl bych velmi poděkovat panu primáři MUDr. Ivanu Fišerovi za záchranu mého oka. Dne 12.9. mi provedl úspěšnou operaci PPV. […]

Zobrazit více

Oskar Matys

Oskar Matys

Administrativní pracovník

Dobrý den, tímto bych chtěl velmi poděkovat panu doktorovi Brázdovi!!! Od roku 2021 jsem se potýkal s degenerací makuly zadního pólu […]

Zobrazit více

Petr Heřmánek

Petr Heřmánek

Kliniky pro vaši léčbu