Laserová operace SMILE-komplikace, návrat dioptrií

Laserová operace očí SMILE – komplikace, návrat dioptrií

Mohou komplikace laserové operace SMILE ohrozit váš zrak? Jak jsou časté, závažné a hrozí návrat dioptrií?

Dnes se podíváme na to, jaké jsou šance, že se vyskytnou při laserové operaci očí metodou ReLEx SMILE nějaké komplikace. Jak mohou být závažné, jaká je šance na kompletní odstranění vady jedním zákrokem a jestli je výsledek trvalý, anebo hrozí, že se nějaké dioptrie vrátí.

Obsah video článku:

  • Výjimečnost metody SMILE a průběh zákroku
  • Nejčastější komplikace během operace, jejich četnost a závažnost
  • Šance na kompletní odstranění vady
  • Stabilita výsledku a návrat dioptrií v průběhu 10letého sledování
  • Jak komplikacím účinně předcházet

V ČEM JE METODA SMILE VÝJIMEČNÁ?

Kouzlo metody Smile je v tom, že zcela minimálně narušuje povrch a biomechanickou stabilitu oka. Femtosekundový laser vytvaruje uvnitř rohovky čočku, odborně lentikulu, která má přesně takovou velikost a tvar, který je třeba k tomu, aby odstranil váš počet dioptrií. Tato čočka se pak pouze 2 mm otvorem vytáhne ven a zákrok je hotový. Vstup do rohovky se během pár hodin sám pevně uzavře.

Díky minimálnímu narušení celistvosti povrchu oka je pooperační hojení prakticky bezbolestné.

DŮLEŽITOST ZKUŠENOSTÍ CHIRURGA

Vypadá to jednoduše, ale oproti metodě Lasik klade Smile větší nároky na zručnost a zkušenost operatéra. Studie jednoznačně ukazují, že pokud k nějakým komplikacím dochází, tak souvisí s nedostatečnou zkušeností chirurga.

Ale co je podstatné, komplikace nejsou nevratné, a pokud jsou správně ošetřeny, tak nemají vliv na pooperační výsledek a vidění.

Navíc se jim dá v drtivé většině případů předejít tím, že je možné metodu Smile velmi snadno v průběhu operace změnit na Lasik, pokud operatér zkušeným okem umí poznat, že něco nejde tak hladce, jak by mělo.

KOMPLIKACE OPERACE

1. Ztráta kontaktu laseru s okem

Tou úplně nejčastější komplikací, která je ale současně úplně nejméně závažná, je to, že dojde ke ztrátě kontaktu vašeho oka se speciální čočkou, která je jemně přisátá na povrch oka v průběhů působení laseru. Právě díky tomu, že přisátí je velmi jemné a trvá podle rychlosti laseru zhruba 10 až 30 vteřin, může dojít při náhlém pohybu hlavy nebo oka k narušení potřebné síly kontaktu. Šance, že k tomuto dojde, je u zkušených operatérů do 2 %, u méně zkušených je to okolo 5 %.

Studie ukazují, že se tak nejčastěji děje v případech, kdy je oko hluboko posazené v očním důlku, oční štěrbina je úzká, anebo je pacient příliš úzkostný a neklidný.

Řešení je ovšem velmi jednoduché – pokud k tomu došlo v prvních několika vteřinách působení laseru, je možné začít znovu a Smile dokončit. Pokud už laser provedl větší části operace, tak se nedoporučuje začínat znovu, ale změnit metodu Smile na metodu Lasik a operaci bez problémů dokončit. Na tuto možnost jsou laserový systém i operatér vždy připraveni.

2. Porušení celistvosti povrchu oka

Druhou nejčastější komplikací, ale možná by bylo přesnější to spíše nazvat nežádoucím účinkem, je mechanické porušení celistvosti epitelu. Což je taková ochranná vrstvička buněk na samém povrchu oka. Nejčastěji o tom ani nevíte, protože se na oko jednak přiloží kontaktní čočka, aby vás to nedráždilo, a především tento povrchový epitel má obrovskou schopnost regenerovat. Takže do druhého dne je vše zahojené a čočku už dál nepotřebujete. K tomuto nežádoucímu účinku dochází průměrně v 5 %.

3. Obtížná manipulace s odlaserovanou tkání

Poslední zaznamenáníhodnou komplikací jsou potíže při manipulaci a vytahování odlaserované lentikuly. To se stává u méně než 2 %. Zkušený operatér si i s tímto umí poradit a jediným následkem obvykle bývá pomalejší regenerace a menší rychlost v dosažení plné ostrosti vidění po operaci. U méně než poloviny těchto případů je třeba provést ještě doplňující laserovou korekci k dosažení perfektního výsledku.

4. Infekce a pooperační zánět

Pokud se bojíte infekce nebo jiné zánětlivé reakce oka, pak opravdu nemusíte. Díky pooperačním kapkám, které obsahují antibiotika a další účinné látky k podpoře hojení, jsou tyto komplikace naprosto výjimečné a klinicky nezávažné. Důležité je nezapomínat pravidelně kapat v prvních zhruba 7 až 10 dnech.

EFEKTIVITA OPERACE A NÁVRAT DIOPTRIÍ

Šance na kompletní odstranění vady

A jaké jsou šance, že se vaše vada jedním zákrokem zcela odstraní? Výsledky studií potvrzují, že průměrně 3 % všech pacientů potřebují doplňující zákrok z důvodu pooperačního zbytku dioptrií. Ten se pohybuje okolo 0,5 až 1 dioptrie a výrazně častěji k němu dochází u lidí, kteří měli před operací krátkozrakost větší než mínus 6 dioptrií, astigmatismus větší než 3 cylindrické dioptrie, případně u nich byla obtížnější operace. Prakticky u všech pacientů druhý zákrok zlepšil vidění na požadovanou úroveň.

Návrat dioptrií

Na závěr nám ještě zbývá se podívat na stabilitu pooperačního výsledku. Tedy jestli se nějaké dioptrie nemohou během pár let vrátit. V současné době jsou již k dispozici vědecké práce s 10letou sledovací dobou. Jejich závěry se shodují v tom, že přístrojově měřitelný návrat dioptrií je v rozmezí 0,2 až 0,3 dioptrie. Tedy zhruba čtvrt dioptrie po 10 letech.

Pokud se vidění subjektivně zhoršilo, pak to není návratem dioptrií původních, ale nárůstem dioptrií nových, které obvykle nejsou nijak vysoké a většina lidí brýle nepotřebuje.

Navíc laserovou operaci je dnes díky precizním technologiím možné ve většině případů bezpečně provést i vícekrát za život.

Závěrem lze shrnout, že laserová korekce metodou Smile je velmi bezpečná a účinná, i když pro některé vady stále zůstává první volbou metoda Lasik. Pro perfektní výsledek je ovšem třeba precizní předoperační vyšetření k vyloučení všech možných kontraindikací a předcházení komplikací a samozřejmě zkušený operatér.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Enhancement after Small-Incision Lenticule Extraction: Incidence, Risk Factors, and Outcomes, Yu-Chi Liu , Mohamad Rosman , Jodhbir S Mehta, Ophthalmology . 2017 Jun;124(6):813-821
Small incision lenticule extraction (SMILE) techniques: patient selection and perspectives, Jeewan S Titiyal, Manpreet Kaur, Farin Shaikh, Meghal Gagrani, Anand Singh Brar, and Anubha Rathi, Clinical Ophthalmology 2018; 12: 1685–1699.
SMILE intraoperative complications: incidence and management Abdelmonem M Hamed, Mohamed Amin Heikal,Tarek T. Soliman, Ahmed Daifalla, and Khaled E Said-Ahmed, International Journal od Ophthalmology 2019; 12(2): 280–283.
Small Incision Lenticule Extraction, Majid Moshirfar; Shaan N. Somani; Bhupendra C. Patel., Stat Pearls, Jan.2023
10-Year Results of FLEx Refractive Surgery Marcus Blum, Kathleen S Kunert, Mathias Schulze, Walter Sekundo, Journal of Refractive Surgery 2019 Nov 1;35(11):707-711
10-Year Results of Small Incision Lenticule Extraction Marcus Blum, MD, Anna S. Lauer, Kathleen S. Kunert, MD, and Walter Sekundo, MD Journal of Refractive Surgery, 2019;35(10):618–623
Incidence and management of intraoperative complications during small-incision lenticule extraction in 3004 cases Wang, Yan MD, PhD*; Ma, Jiaonan MD; Zhang, Jiamei MD; Dou, Rui MD; Zhang, Hui MD, PhD; Li, Liuyang MD, PhD; Zhao, Wei MD; Wei, Pinghui MD, Journal of Cataract & Refractive Surgery 43(6):p 796-802, June 2017.

Postoperative Corneal Complications in Small Incision Lenticule Extraction: Long-Term Study Yan Wang, Jiaonan Ma, Lin Zhang, Haohan Zou, Jinxiao Li, Yue Zhang, Vishal Jhanji, Journal of Refractive Surgery 2019 Mar 1;35(3):146-152
Suction loss during femtosecond laser–assisted small-incision lenticule extraction: Incidence and analysis of risk factors Osman, Ihab M. MD, PhD; Awad, Ramy MD; Shi, Wei MS; Shousha, Mohamed Abou MD, PhD, Journal of Cataract & Refractive Surgery 42(2):p 246-250, February 2016.
Safety and complications of more than 1500 small-incision lenticule extraction procedures Anders Ivarsen, Sven Asp, Jesper Hjortdal, Ophthalmology . 2014 Apr;121(4):822-8
Incidence and Outcomes of Sterile Multifocal Inflammatory Keratitis and Diffuse Lamellar Keratitis After SMILE Dan Z. Reinstein, MD, MA(Cantab), FRCSC, Alastair J. Stuart, BMBS, FRCOphth, PGDip CRS, Ryan S. Vida, OD, FAAO, Timothy J. Archer, MA(Oxon), DipCompSci(Cantab), PhD, and Glenn I. Carp, MBBCh, FCOphth (SA), Journal of Refractive Surgery, 2018;34(11):751–759
Tento článek je z kategorie:Laserová operace Oční vady

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 5. díl

Mám málo dioptrií. Laserová operace očí je riziko a zbytečný zásah do oka! Existuje nějaká hranice, kdy už má smysl přemýšlet o operaci?

Seriál „Fakta a mýty o laserových operacích“ 4. díl

Je lepší počkat s laserovou operací až budete mít děti? Dochází vlivem těhotenství a porodu ke zhoršování dioptrií?