Laserová operace očí po padesátce? Jste vhodný kandidát?

Laserová operace očí po padesátce? Jste vhodný kandidát na laserovou korekci metodou PRESBYOND?

Laserová operace očí po padesátce, natož po čtyřicítce, opravdu není žádné tabu a možná vás překvapí, že nebylo ani dříve. Přestože se na stránkách očních klinik anebo od odborné veřejnosti často dozvídáte něco jiného….

Proč tomu tak je, kdo je (a vždycky byl) ideálním kandidátem na laserovou operaci i po 40. roce a co na tom mění příchod metody Presbyond odpovíme v tomto článku.

Obsah článku:

 • Koho se týká presbyopie (vetchozrakost)
 • Čím je metoda Presbyond výjimečná
 • Kdo je ideální kandidát na Presbyond
 • Proč laserová operace očí po padesátce nikdy nebyla a není tabu
 • Jaká metoda je nejlepší

PRESBYOPIE ANEB VŠICHNI TAM JEDNOU MUSÍME….

Presbyopie (vetchozrakost alias zhoršené vidění na blízko) je přirozeným procesem stárnutí oka, kterému není možné se vyhnout. Projevuje se typicky tím, že si dáváme text stále dál a dál od očí, dokud nám ruka stačí. Když přestane stačit, bez brýlí to nejde.

Lidé, kteří jsou krátkozrací (= vidí bez brýlí rozmazaně do dálky) si postupně začnou vypomáhat tím, že si sundávají brýle na dálku a využívají toho, že krátkozrakost umožňuje dobré vidění na „krátko“.

Hůř jsou na tom dalekozrací, kteří primárně mají potíže na blízko a střední vzdálenost už v poměrně mladém věku. Ti začnou potřebovat stále silnější brýle a zhoršuje se jim postupně i vidění dálku. Bez brýlí jsou pak úplně ztracení, zvláště při práci.

Pokud vás zajímá, jak se presbyopie může vyvíjet u vás a na co se připravit, doporučujeme článek „Víte, co vás čeká po 40. roce? Stařecká vetchozrakost! A že někdo nepotřebuje brýle celý život?“, ve kterém najdete všechny odpovědi.

CO JE PRESBYOND A ČÍM JE VÝJIMEČNÝ?

Může to znít zvláštně, ale náš mozek při procesu vidění dokáže za určitých optických podmínek přirozeně upřednostňovat různé oči na různé činnosti, aniž bychom o tom věděli. Zjednodušeně se tomuto efektu říká monovision.

Laserová metoda Presbyond ovšem není obyčejné monovision. Využívá sice tohoto známého principu, ale kombinuje ho s individuálně změřenými daty a speciálně vyvinutým laserovým algoritmem, který navíc přirozeně zvětšuje hloubku zaostření. Tím se výsledek zásadně liší od obyčejného principu monovision a posouvá hranice této metody korekce na zcela jinou úroveň.

Možná to znáte z fotografování, že větší hloubka ostrosti pomáhá zaostření obrazu blíže i dále od objektivu, v našem případě od oka. Díky unikátní kombinaci několika fyzikálně optických principů Presbyond optimalizuje vidění na každém oku tak, aby došlo k zaostření obrazu na několik vzdáleností současně.

Díky tomu, že máme oči dvě (tady máme přeci jen oproti fotoaparátu trochu výhodu 😮‍💨) a geniální mozek, který propojuje vidění obou očí, je možné díky Presbyondu vidět ostře a přirozeně na dálku, na počítač i na čtení. Navíc bez skoku obrazu, ztráty prostorového vidění a s minimem rušivých vedlejších efektů. Což je něco, s čím se někteří potýkají při navození obyčejného monovision efektu.

Pokud vás zajímá více detailů o tom, jak přesně Presbyond funguje, jaké jsou klinické výsledky, spokojenost pacientů po operaci, ale i nežádoucí účinky, určitě se podívejte na článek „Lze odstranit brýle na čtení i na dálku po 40. roce laserovou operací? Nová metoda Presbyond“.

KDO JE IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA LASEROVOU OPERACI OČÍ I PO PADESÁTCE?

O tom, jestli je laserové řešení presbyopie vhodnou metodou právě pro vás, rozhoduje především několik základních parametrů, na které by se měli lékaři zaměřit v rámci podrobného vstupního vyšetření. A rozhodně to není o věku!

 • Velikost vady na dálku – pokud máte brýle na dálku, pak budete ideálním kandidátem, jestliže máte krátkozrakost do -8,0 dioptrií, dalekozrakost do + 2,0 dioptrií a astigmatismus do 2 cylindrických dioptrií. Laserový algoritmus nicméně umí pracovat i s vyšší vadami, vše záleží i na dalších parametrech oka, vašem věku a také nárocích na vidění.
 • Velikost vady na blízko – Presbyond je vhodnou metodou i pro ty, kteří mají pouze brýle na čtení eventuelně i počítač a na dálku viděli celý život dobře. Počet dioptrií na blízko se přirozeně zvyšuje s věkem a korekci je možné podstoupit kdykoliv.
 • Stav vlastní nitrooční čočky – čočka přirozeně s věkem ztrácí svou dokonalou „čistotu a průhlednost“, což ovšem neznamená, že se jedná o šedý zákal. Jakmile se čočka začne skutečně kalit a negativně ovlivňovat vaše vidění, pak je to určitě kontraindikací k jakékoliv laserové operaci a je lepší ji vyměnit například za čočku multifokální.
 • Tloušťka, zakřivení rohovky a stav slzného filmu – to jsou klíčové parametry pro jakýkoliv typ laserové korekce a nejsou nijak specifické pro metodu Presbyond.
 • Spolupráce obou očí – funkční „binokulární vidění“ je podmínkou, aby Presbyond mohl fungovat. Pokud tedy víte, že jste např. v dětství šilhali a nepoužíváte stejně plnohodnotně obě oči, nemusí být Presbyond pro vás.
 • Vaše zrakové preference, životní styl a očekávání – ty jsou důležité pro výběr jakékoliv metody řešení presbyopie. Ať už jde laserovou korekci nebo výběr vhodné multifokální nitrooční čočky.

Kompletní přehled všech kontraindikací, které se týkají jakékoliv laserové korekce nadejte v článku „10 důvodů, kdy pro vás laserová operace očí není vhodná. Jaké jsou kontraindikace a rizikové faktory?“.

PROČ LASEROVÁ OPERACE OČÍ VE STŘEDNÍM VĚKU NENÍ A NEBYLA TABU?

Protože to je velmi rozšířený mýtus, který není snadné vyvracet a naráží na rozdílnou argumentaci, najdete v naší Poradně hned několik článků na toto téma.

Historie úspěšných a moderních laserových operací sahá podstatně dál než historie moderních multifokálních nitroočních čoček. Proto bylo před 20 lety naprosto běžné, že se lidem ve středním věku, kteří se potýkali s presbyopií (vetchozrakostí) a současně byli i krátkozrací, udělala laserová korekce za využití principu monovision.

Přestože klasické monovision neumožňuje dokonalé a 100 % ostré vidění na dálku a na blízko, není vhodné pro všechny vady a má svá úskalí, tak současně nabízí nezávislost na brýlích při zhruba 70 % až 80 % činností. Což není špatné ve srovnání se neustálým „žonglováním“ s brýlemi a hledáním optimální vzdálenosti na práci. A na tomto se za celou dobu nic nezměnilo, ať už se jedná o metodou Lasik nebo Smile.

Presbyond, jak již bylo řečeno, se od monovision zásadně liší. Tím posouvá možnosti laserové korekce po čtyřicítce na zcela jinou úroveň. Navíc rozšiřuje spektrum dioptrických vad, se kterými si dokáže poradit o dalekozrakost a čistou presbyopii bez vady na dálku.

Čímž se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu – bez využití speciální metody Presbyond má laserová korekce nad 45 let určitě své jasné limity. Navozením obyčejného monovision laserovou korekcí u lidí, kteří mají plusové dioptrie (dalekozrakost a presbyopie), není možné dosáhnout tak uspokojivých a kvalitních výsledků, jako při implantaci multifokální nitrooční čočky.

KTERÁ METODA JE TEDY PRO MĚ NEJLEPŠÍ?

V tomto případě skutečně „jedna velikost nepadne všem“. A i když se často stává, že čím více si můžeme vybírat, tím jsme bezradnější, tak v případě operace očí bych v tom viděla jednoznačně výhodu.

Nejmodernější metody, ať jde o Presbyond nebo různé typy multifokálních čoček, umožňují přiblížit se potřebám a nárokům na vidění většiny lidí.

Pokud je někdo s výsledkem operace ve středním věku nespokojený, většinou je to pro to, že se nevěnovalo dostatek pozornosti jeho životnímu stylu, představám a ochotě přijmout kompromis.

Bohužel také někdy proto, že pracoviště nabídlo jen takové možnosti, kterými disponuje, navzdory tomu, že jiné by byly vhodnější. Proto dobře volte, komu se svěříte do péče a jak se vám budou věnovat při vstupním vyšetření. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, nebojte se ozvat anebo se poohlédnout jinde.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Reference:
Monovision: a review, Bruce J W Evans, Ophthalmic and Physiological Optics, 2007 Sep;27(5):417-39
Visual and Refractive Outcomes Following Laser Blended Vision With Non-linear Aspheric Micro-anisometropia (PRESBYOND) in Myopic and Hyperopic Patients. Andrea Russo, DZ Reinstein et al. , Journal of Refractive Surgery 2022;38(5):288-297.
Ilustrace: Shutterstock, Carl Zeiss
Tento článek je z kategorie:Laserová operace Presbyond Oční vady

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Laserová operace ve středním věku? Presbyond nebo výměna nitrooční čočky? 3 zásadní rozdíly, které byste měli vědět.

Do Česka dorazila nová laserová metoda Presbyond, která je stejně jako výměna nitrooční čočky určená zájemcům po čtyřicátém roce. Co byste o obou měli vědět, než se rozhodnete?

Laserová operace očí po padesátce? Jste vhodný kandidát na laserovou korekci metodou PRESBYOND?

Laserová operace očí po padesátce, natož po čtyřicítce, opravdu není žádné tabu a nebylo ani dříve. Proč se říká něco jiného a kde je pravda?

Monovision metoda korekce očí. Vše co potřebujete vědět od A do Z

Jak funguje korekce očí metodou monovision, dokáže vyřešit několik párů brýlí a potíže s viděním na blízko? A čím se liší od metody Presbyond?