Jak má vypadat kvalitní oční vyšetření před operací

Co všechno by mělo obsahovat kvalitní oční vyšetření před laserovou operací nebo výměnou nitrooční čočky

Všechny kliniky jednohlasně tvrdí, že provádějí před operací vysoce specializované a kvalitní oční vyšetření, na základě kterého se ukáže, zdali vůbec a jaký zákrok by byl pro vás vhodný.

A tak by to mělo být, ale zkušenosti ukazují, že ne vždy tomu tak je.

Obsah video článku:

  • Důležitost přesného očního vyšetření
  • Vyšetření parametrů rohovky
  • Testy souhry a spolupráce obou očí
  • Proč je důležité věnovat pozornost slznému filmu
  • Vyšetření v rozkapání očí ano či ne a proč?
  • Co je důležité pro precizní měření dioptrií
  • Role rozhovoru a času stráveného s lékařem

Laserové operace i výměna nitrooční čočky za umělou patří mezi nejbezpečnější zákroky na lidském těle. Šance na výskyt komplikací při operaci nebo bezprostředně po operaci jsou i podle světových dat menší než 1 % u laserových operací a menší než 2 % u výměny nitrooční čočky.

K tomu, aby to takhle dobře mohlo dopadnout, je samozřejmě zapotřebí zkušený operatér, ale neméně důležité je i velmi kvalitní a precizně provedené vyšetření před operací. Protože pokud k nějakým komplikacím dochází, tak je to velmi často proto, že se při vyšetření něco zapomnělo, nebo něco nebylo kvalitně změřené nebo výsledek nebyl správně interpretovaný anebo nebyl pro daný typ zákroku zvolen vhodný kandidát.

Pojďme se tedy společně podívat na to, jaké důležité body by v kvalitním vstupním vyšetření neměly oproti rutinnímu očnímu vyšetření chybět, aby byl výsledek skutečně perfektní a vy jste byli s výsledek operace spokojeni.

Anatomické struktury oka

1. VYŠETŘENÍ PARAMETRŮ ROHOVKY

Především její zakřivení, tedy strmost nebo plochost a její pravidelnost, tloušťka a také to, jestli se vaše oči dívají centrem rohovky anebo je vaše pohledová osa trochu posunutá. To je zásadní pro centraci budoucího zákroku. Tloušťka rohovky zase rozhoduje o tom, kolik dioptrií je možné laserem bezpečně odstranit. A velikost a pravidelnost v zakřivení je klíčová pro vyloučení onemocnění, kterému se říká keratokonus a které je kontraindikací laserové operace. To se provádí na rohovkovém topografu a na 3D scanu rohovky např. přístrojem Pentacam.

2. VYŠETŘENÍ BINOKULÁRNÍCH FUNKCÍ

Tedy souhry obou očí dohromady. To jsou speciální testy, na kterých se ukáže, jestli váš mozek plnohodnotně zapojuje obě oči, nepotlačuje vidění jedním okem nebo netrpíte skrytým šilháním. Toto je velmi důležité například v případě, kdy se zvažuje výměna přirozené nitrooční čočky za multifokální, kde je správné zapojování obou očí zásadní.

3. VYŠETŘENÍ SLZNÉHO FILMU

Množství slz a jejich stabilita na povrchu oka jsou důležité pro dobré hojení a kvalitu vidění. Po operaci očí může být dočasně zhoršena produkce slz, a tak je dobré vědět, jestli je v pořádku už před operací. A pokud ne, tak je třeba nejprve slzný film vylepšit a po operaci zvolit vhodnou péči, která bude třeba intenzivnější, aby vás suché oči příliš netrápily.

4. VYŠETŘENÍ OČÍ V ROZKAPÁNÍ

Odborně v arteficiální mydriáze, tedy stavu, kdy jsou vaše zorničky rozšířené kapkami a současně je vyřazena akomodační schopnost čočky. Toto je důležité z několika důvodů:

  • za prvé to slouží ke kontrole toho, že vaše přirozená čočka se nikde nezačíná kalit.
  • za druhé, aby bylo vidět na celou sítnici. Což je nejdůležitější část oka, která zprostředkovává obraz z našich očí mozku. Kromě jiných patologií, které mohou být kontraindikací pro implantaci multifokální nitrooční čočky, může být u lidí s vysokou krátkozrakostí sítnice na určitých místech ztenčena. To může jednak ovlivnit výběr metody korekce, ale především se taková místa dále sledují a případně se ošetřují speciálním laserem, aby nedošlo v budoucnosti k odchlípení sítnice.
  • za třetí se v rozkapání kontrolují znovu dioptrie ve stavu, kdy čočka nemůže ostřit, akomodovat, což je důležité zejména u mladých lidí, kteří mají dalekozrakost. Tedy plusové, zvětšující brýle, ale na dálku. Často totiž nenosí v brýlích plnou korekci a využívají toho, že jejich čočka je ještě mladá a je schopna si akomodací část vady kompenzovat sama. A tak je někdy velké překvapení, že dioptrie nejsou čtyři, ale ve skutečnosti je jich třeba šest nebo ještě víc. A to zase určuje, jestli bude možná laserové operace anebo už spíše nitrooční.

Rozkapání očí a vlastní operace by neměly probíhat ve stejný den, především pokud se jedná o laserovou operaci. Operatér totiž potřebuje kvůli správné centraci zákroku, aby vaše zornička byla v přirozeném stavu.

5. ZMĚŘENÍ ŠÍŘKY ZORNIČKY

Za denního světla a za tmy. To je důležité pro to, aby se zvolil takový postup, který vám zaručí co nejkvalitnější vidění i v noci. A pokud jsou vaše zornice extrémně široké a není možné zaručit dostatečně širokou optickou zónu zvoleného postupu a tedy 100% dokonalé vidění za tmy, měli byste o tom být informování před operací.

6. PRECIZNÍ ZMĚŘENÍ DIOPTRIÍ

Ve zkušební obrubě nebo moderněji na foropteru – to je základ úspěchu laserové operace. Jak moc precizně bude provedeno, tak přesný bude výsledek. Zatím žádný přístroj se neumí podívat vašima očima, nahradit váš subjektivní dojem, s čím, s jakou dioptrií se vám jeví obraz nejostřejší. Ale určitě se nemusíte bát toho, že si to nějak špatně řeknete a výsledek operace pak nebude dobrý.

V článku Jak se správně měří dioptrie se dozvíte, jak poznat, že všechno proběhlo dobře a můžete být klidní.

Optometristé na klinikách by měli patřit mezi nejzkušenější a znát postupy, jak se dobrat nejlepšího výsledku, aniž by byl vámi nějak zkreslený.

A to, že se naměřené dioptrie často trochu liší od toho, co nosíte v brýlích, je zcela běžné. Nejde totiž o to, co je vám bude pohodlné a snesete v brýlích, protože laserová operace probíhá přímo na rohovce oka, takže tento problém spojený s brýlemi, které máme na nose, zcela odpadá.

7. ROZHOVOR A ČAS STRÁVENÝ S VÁMI

To je stejně důležité jako odborné vyšetření. Otevřený rozhovor, při kterém jste pečlivě seznámeni se všemi plusy a případnými mínusy a riziky zvoleného postupu, nic vám není zamlčováno, do ničeho nejste tlačeni. A můžete se na všechno bez zábran zeptat a odpovědi, které dostáváte, jsou pro vás jasné a srozumitelné.

Vzájemná důvěra a vaše vědomé rozhodnutí pro operaci jsou pro dobrý výsledek zásadní.

Pokud máte pocit, že se vám dostatečné péče a lidského přístupu nedostalo, neváhejte se poohlédnout jinde. Je to myslím lepší možnost než doufat, že to nějak dopadne a pak si něco vyčítat. Nejen osobní zkušenosti, ale i odborné publikace se totiž shodují na tom, že většině komplikací bylo možné předejít.

Poradna je tu pro vás jako zdroj nezávislých, ověřených informací, které čerpají z odborných studií a světově uznávaných dat. Je běžné, že názory a zkušenosti odborníků se mohou lišit. Proto uvedené informace nemohou být závazné pro stanovení diagnózy nebo postupu léčby. O něm vždy rozhoduje ošetřující lékař společně s vámi na základě důkladného vyšetření, zkušeností a rozhovoru.
Zdroj obrázků: Shutterstock, Unsplash, Carl Zeiss, J&J Tecnis vision simulator

MGR. REGINA CHLUMSKÁ

Zakladatelka a hlavní odborný konzultant MY EYE s více než 20letou profesionální zkušenosti s lidmi, kteří procházejí rozhodovacím procesem, jak vyřešit své problémy se zrakem. Průkopnice optometrie v ČR v oblasti precizní diagnostiky a možností konzervativní i chirurgické léčby zrakových vad v rámci klinického oboru laserové a nitrooční refrakční chirurgie a chirurgie šedého zákalu. Zastánce medicíny založené na datech více než na dojmech a současně celoživotní student psychologie a východní filosofie. Zastává názor, že celostní, empatický a respektu plný přístup k člověku jsou pro dobrý výsledek stejně důležité jako odborné know-how.

Další články

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl II. – moderní přístrojová léčba a výsledky Rexon Eye

Mohou přístroje nahradit klasickou léčbu suchého oka kapkami a dalšími zdlouhavými procedurami, které mnohdy selhávají proto, že je těžké je dodržovat?

Syndrom suchého oka od A do Z. Díl I. – příčiny, příznaky, klasická léčba

Znamená syndrom suchého oka jen nedostatek slz? Je možné, že nadměrně slzíte a přesto můžete mít potíže se suchým okem? Ano, i to je možné, a dokonce docela časté.

Cena operace očí, zkušenosti anebo strach z komplikací? Jak se rozhodujeme a dává to smysl?

Schováváme své obavy z operace očí za příliš vysokou cenu? Proč je snazší říct "je to drahé" než "já se bojím". Zkušenosti těch, kteří si tím prošli, jsou výmluvné.