Slovník pojmů - Síť očních klinik Lexum
Slovník pojmů

Pojmy očních lékařů srozumitelně pro každého.

A


Aberometr

Aberometr je analyzátor očních aberací (odchylek). Tento přístroj dokáže velmi detailně změřit optickou soustavu oka a tím odhalit i velmi malé, ale významné nepravidelnosti optického systému, které není možné jinak vyjádřit pomocí dioptrického popisu vady.

Akomodační čočky

Reprezentují nejmodernější současnou technologii v řešení ztráty akomodace přirozené čočky. Tento typ čočky je vhodný jak pro pacienty, kteří přichází na operaci šedého zákalu, tak pro pacienty, kteří ztratili akomodaci čočky s věkem. Použití speciální akomodační nitrooční čočky umožňuje po operaci ostré vidění nejen do dálky, ale současně také do blízka i na střední vzdálenosti. Není tedy nutné ve většině případů dodatečné využití brýlí.

Amblyopie

Amblyopie neboli tupozrakost je problematickou oční vadou, zejména kvůli nesnadnému diagnostikování. Jde o zhoršení zrakové ostrosti oka způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění.

Amslerova mřížka

Jednoduchý nástroj pro diagnostiku makulární degenerace, pomocí které lze snadno rozeznat deformaci obrazu, zamlžení detailů, rozmazané nebo chybějící body či tmavé skvrny.

Anizometropie

Anizometropie je refrakční vada oka, kdy refrakce obou očí nemá stejné hodnoty. Anizometropie v malé míře je velmi častá, větší anizometropie je spojena hlavně s velikostí obrazů na sítnici. V případě, že je jedno oko více dalekozraké a druhé naopak krátkozraké či astigmatické, může vzniknout tupozrakost a to jak na jednom oku, tak i na obou očích.

Anomální trichromazie

Jde o jeden z typů barvosleposti, při kterém dochází ke sníženému vnímání jedné ze základních barev i přes to, že jsou v sítnici přítomny všechny 3 druhy čípků, jeden z nich ovšem nevykazuje korektní fungování.

Anti-VEFG preparát

Speciální lék (injekce), který má za úkol zabránit tvoření nových cév v oblasti žluté skvrny.

Aplikační centra

Centra očních klinik Lexum, na kterých probíhá léčba věkem podmíněné makulární degenerace a léčba všech anti-VEFG indikací. Již řadu let léčíme v těchto centrech také pacienty s diabetickou retinopatií a myopickou CNV, tj. choroidální neovaskularizací, která se vyskytuje i u mladších osob s krátkozrakostí.

Asférická čočka

Asférická čočka je nitrooční čočka, která zlepšuje rozeznávání detailů a zajišťuje lepší vidění za šera.  Asférická nitrooční čočka může být jak monofokální, tak bifokální i trifokální.

Astigmatismus (cylindrická oční vada)

Při astigmatismu dochází vlivem nepravidelného zakřivení rohovky nebo vlastní čočky k nerovnoměrnému zaostření paprsků na sítnici. Ty se pak sbíhají ve více ohniscích a výsledkem je zdeformovaný a rozmazaný obraz. Je velmi časté, že astigmatismus doprovází další refrakční vady jako krátkozrakost nebo dalekozrakost. Řešíme jej laserovým zákrokem nebo torickými čočkami.

Autorefraktometr

Autorefraktometr je přístroj hojně využívaný v očním lékařství, který umožňuje rychle měřit optickou mohutnost a stanovit velikost nutné korekce v dioptriích. Autorefraktometr má opěrky na čelo a bradu, takže je snazší udržet hlavu v jedné bezchybné poloze. V přístroji je pak promítán po dobu přibližně 30 vteřin obrázek, na který se musí vyšetřovaný zaměřit. Poté refraktometr vyhodnotí naměřené hodnoty. Autorefraktometr šetří čas lékaři i pacientovi a je o něco přesnější než běžné vyšetření.

B


Barvoslepost (Daltonismus)

Daltonismus neboli barvoslepost je porucha buněk sítnice (čípků), které napomáhají člověku při rozpoznání barev a k barevnému vidění oka. Nejčastějším případem barvosleposti je neschopnost vnímat rozdíly mezi červenou, zelenou nebo modrofialovou barvou.

Bifokální čočky

Jde o typ brýlových čoček, díky kterým může jejich nositel vidět jak do dálky, tak do blízka v rámci jedné obruby. Do klasické brýlové čočky s potřebnou dioptrickou hodnotou pro korekci do dálky se přidá do spodní části obruby také díl s odlišnou optickou mohutností, který napomáhá při korekci zraku do blízka.

Binokulární vidění

Tento typ vidění zajišťuje vidění oběma očima zároveň tak, že obrazy vnímané simultánně oběma očima se spojí v jeden. Každým okem samostatně je tedy člověk schopen pozorovat svět, při správné funkci obou očí se obrazy dokážou překrýt. Zorná pole jednotlivých očí se totiž výrazně liší, spojením vzniká široký obraz. Binokulární vidění není vrozené, ale u každého se vyvíjí až do osmého roku věku.

Brýle

Pomůcka pro korekci očních vad, případně ochranu zraku vynalezená koncem 13. století. Na Evropské oční klinice Lexum vás zbavíme závislosti na dioptrických brýlích a zůstanou vám už jen ty sluneční.

C


CLE (Clear Lens Extraction)

Nahrazení lidské čočky čočkou umělou. Refrakční výměna (implantace) nitroočních čoček. Implantace nitroočních čoček je rychlý a bezbolestný zákrok, který umí efektivně vyřešit nejen vetchozrakost. Lékař vám při tomto zákroku nahradí původní čočku za novou umělou čočku. Implantace probíhá na každém oku zvlášť, zpravidla týden po sobě. Zákrok na každém oku trvá přibližně 15 minut. Někdy se můžete setkat s anglickým názvem RLE (Refractive Lens Exchange), nebo CLE (Clear Lens Extraction) a nebo PRELEX (Presbyopic Lens Exchange). Všechno jsou to názvy pro stejný zákrok.

D


Dalekozrakost (hypermetropie)

Dalekozrací lidé mívají většinou problémy s ostrým viděním blízkých (ale i vzdálených) předmětů, a to i před 40. rokem věku. Oko je obvykle kratší, může mít i plošší rohovku. Paprsky světla se sbíhají až za sítnicí, což způsobuje neostrý obraz. Přirozená akomodace čočky může tuto vadu částečně nebo zcela kompenzovat. Blízké předměty však vyžadují zvýšenou akomodaci, a proto bývá s jejich zaostřením problém. Dalekozrakost (spojenou s nutností nosit brýle se zvětšujícími spojnými čočkami) odstraňujeme laserovým zákrokem nebo pomocí jiných metod refrakční chirurgie, např. nitroočními čočkami.

Diabetická makulopatie

Diabetická makulopatie je jedno ze stádií diabetické retinopatie a klesá při ní zraková ostrost kvůli zhroucení hematookulární bariéry (přechod krve a oka) v centrální krajině sítnice.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je postižením kapilárního řečiště očního pozadí. V těžkých případech může dojít ke krvácení do sítnice a sklivce, což způsobuje závažnou poruchou zraku až slepotu. Jedná se o nezánětlivé onemocnění oční sítnice.

Dichromazie

Jde o oční vadu, při níž není jedna ze tří základních barev správně rozlišována, jelikož jsou přítomny pouze 2 funkční čípky. Dichromazie je specifickým typem barvosleposti.

Dioptrie

Jednotka optické mohutnosti používaná v oční optice. Odchylky od optimální mohutnosti lidského oka se korigují brýlemi nebo moderními metodami refrakční chirurgie. Optická mohutnost lidského oka se udává 66,7 dioptrií, akomodace čočky ji může zvýšit až o 12 dioptrií.

Diplopie

Diplopie je jiný výraz pro simultánní vnímání dvou obrazů stejného objektu neboli dvojité vidění. Obraz může být posunut do stran horizontálně, vertikálně i úhlopříčně. Často je to důsledek narušené funkce okohybných svalů. Oči nedokáží správně zacílit na sledovaný objekt.

Duhovka

Odděluje přední a zadní část oka. Má tvar mezikruží a v jejím centru se nachází otvor – zornice. Duhovkové svaly ovládají pohyby zornice a regulují tak množství světla, které dopadá na sítnici. Barva duhovky závisí od množství a hloubky uložení pigmentu (melanin), který má důležitou funkci – zabraňuje, aby světlo pronikalo mimo zornice oka.

E


ETDRS optotyp

Čtecí tabule pro vyšetření zrakové ostrosti do dálky.

F


Fakická čočka

Jedná se o nitrooční čočku, která se pouze několika milimetrovým vstupem vkládá do oka před vaši přirozenou čočku (ta v oku zůstává). Celý zákrok trvá okolo 15 minut a provádí se pouze v lokálním znecitlivění kapkami. Fakické čočky umožňují odstranění i extrémně vysokých a složitých dioptrických vad. Zákrok je možné kombinovat i s laserovou korekcí.

Fakoemulzifikace

Fakoemulzifikace je velmi specifický typ postupu, který se používá k rozložení jádra zakalené čočky, aby bylo možné jeho odsávání z oka malým řezem. Čočka je odsáta pomocí ultrazvukové vlny a podtlakové pumpy. Jedná se o rutinní miniinvazivní zákrok, který je často součástí léčby šedého zákalu.

Femto LASIK (All Laser LASIK)

Nejmodernější laserová metoda, která zbavila závislosti na brýlích miliony lidí na celém světě. Při řešení oční vady jsou kombinovány hned 2 lasery – femtosekundový (vytvoří ochrannou rohovkovou lamelu bez použití nože) a následně excimerový (odstraní dioptrie). Zákrok na obou očích netrvá déle než 15 minut, je maximálně bezpečný, přesný a velmi šetrný k tkáním oka. Pro perfektní výsledek je nesmírně důležitá souhra celého lékařského týmu. Vše totiž začíná u precizního vstupního vyšetření.

Femtosekundový laser

Síť očních klinik Lexum využívá špičkové femtosekundové lasery firem Ziemer a Carl Zeiss pro řešení dioptrických vad u více než 90 % pacientů (metoda Femto LASIK). Femtosekundové lasery dokáží vytvořit bod o průměru pouhých 2 mikronů a jejich název je odvozen od předpony femto, která znamená 10-15, což vyjadřuje délku jednoho pulsu femtosekundového laseru. Jsou tedy extrémně přesné, šetrné a neuvěřitelně rychlé. V rukou zkušených lékařů jsou mimořádným pomocníkem v léčbě některých očních vad, např. při implantaci speciálních rohovkových kroužku u léčby keratokonu či nejmodernějších metodách rohovkových transplantací.

Femtosekundový laser LenSx®

Femtosekundový laser LenSx® představuje špičkovou technologii pro operační techniku refrakční výměny čočky. Při laserem asistované operaci se nepoužívá skalpel. Ten je nahrazen laserovým paprskem řízeným počítačem.

Fluorescenční angiografie

Fotografická vyšetřovací technika, která používá nitrožilně podané barvivo. Zobrazuje cévní řečiště sítnice a částečně i cévnatky. Při vyšetření se mohou objevit nežádoucí reakce na podanou látku, zejména je možná alergie, proto tuto metodu používáme pouze v ojedinělých případech. Barvivo (fluorescein) přechodně zbarvuje kůži, sliznice a moč. Pacient by se 24 hod. po vyšetření neměl vystavovat přímému světelnému záření.

G


Glaukom (zelený zákal)

Glaukom je závažné oční onemocnění, související se zvýšeným nitroočním tlakem. Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození jemných struktur očního nervu a tím i zraku, které může skončit i úplným oslepnutím. Evropská oční klinika Lexum pečuje o klienty se zeleným zákalem již mnoho let.

H


Hybridní kontaktní čočka

Kombinovaná kontaktní čočka, tzv. měkko–tvrdá.

Hypermetropie

Dalekozrací lidé mívají většinou problémy s ostrým viděním blízkých (ale i vzdálených) předmětů, a to i před 40. rokem věku. Oko je obvykle kratší, může mít i plošší rohovku. Paprsky světla se sbíhají až za sítnicí, což způsobuje neostrý obraz.
Přirozená akomodace čočky může tuto vadu částečně nebo zcela kompenzovat. Blízké předměty však vyžadují zvýšenou akomodaci, a proto bývá s jejich zaostřením problém.
Dalekozrakost (spojenou s nutností nosit brýle se zvětšujícími spojnými čočkami) odstraňujeme laserovým zákrokem nebo pomocí jiných metod refrakční chirurgie, např. nitroočními čočkami.

K


Katarakta (šedý zákal)

Šedý zákal je onemocnění, při kterém dochází k zkalení normálně čiré oční čočky. Pacienti pak vidí zamlženě, jako by se dívali přes špinavé sklo. K rozvoji šedého zákalu dochází zpravidla ve vyšším věku. Dnes již umíme tuto nemoc léčit 15 minutovým chirurgickým zákrokem, při kterém je původní zkalená čočka nahrazena biokompatibilní umělou čočkou. Volbou moderní nitrooční čočky a precizním postupem (od počátečního vstupního vyšetření, přes zákrok, až po následnou pooperační péči) odstraníme nejen šedý zákal, ale umožníme našim klientům kvalitní vidění bez brýlí – zbavíme je krátkozrakosti, dalekozrakosti, vetchozrakosti i astigmatismu. V rozvojových zemích je šedý zákal stále nejčastější příčinou slepoty. Evropská oční klinika Lexum spolupracuje s organizací Světlo pro svět a pomáhá léčit šedý zákal i zde.

Keratokonus

Keratokonus je onemocnění rohovky, které se projevuje většinou mezi desátým a dvacátým rokem věku. Dochází k jejímu pomalému, často obtížně pozorovatelnému, ztenčování a vyklenování. Jelikož je rohovka nejsilnější čočka v lidském oku, dochází při keratokonu k postupnému zhoršování vidění (zejména do dálky), a pokud není keratokonus léčen, může vést k praktické slepotě. Pro dobrou perspektivu léčby je tak důležitá zejména včasná diagnóza. Evropská oční klinika Lexum pomáhá pacientům s keratokonem za pomoci nejnovějších světově dostupných metod a prostředků. I díky tomu využívá služeb našeho keratokonového centra řada zahraničních klientů.

Kontaktní čočky

Pomůcka pro korekci očních vad. K jejímu masovému rozšíření došlo i díky objevu speciálního polymeru prof. Otto Wichterlem v 60. letech 20. století. Dlouhodobé nošení kontaktních čoček je spojeno se zdravotními riziky, která v současné době převyšují rizika spojená s moderní laserovou korekcí dioptrických vad. Proto jako cestu ke zbavení se závislosti na dioptrických brýlích doporučujeme laserový či jiný refrakční zákrok.

Korneální kontaktní čočka

Průměr čočky je u tohoto typu čoček 8,5 – 9,5 mm.

Krátkozrakost (Myopie)

Krátkozrací lidé mají obvykle problémy s ostrým viděním vzdálenějších předmětů. Jejich oko je delší, rohovka může být rovněž více zakřivená. Paprsky světla se tak sbíhají ještě před sítnicí, což způsobuje neostrý obraz. Krátkozrakost (spojenou s nutností nosit brýle s rozptylnými čočkami) odstraňujeme nejčastěji laserovým zákrokem, ale dokážeme odstranit i velmi vysoké vady implantací speciálních nitroočních čoček.

L


Lamerální keratoplastika

Nahrazení určité vrstvy rohovky.

LASIK (Laser In Situ Keratomileusis)

LASIK je v kombinaci s využitím femtosekundového laseru a technologie wavefront guided ablace nejmodernější metodou léčby krátkozrakosti, dalekozrakosti, vetchozrakosti a astigmatismu. Podstatou LASIKu je vytvoření ochranné rohovkové lamely a následná modelace rohovky excimerovým laserem. Oproti starší metodě PRK je LASIK prakticky bezbolestný, mimořádně šetrný a rehabilitace vidění je téměř okamžitá. Využitím LASIKu umíme pomoci odložit brýle téměř každému. V případě velmi vysokého počtu dioptrií nebo tenké rohovky jsou populárními alternativami implantace fakické čočky nebo výměna nitrooční čočky.

Laserová operace očí

Laserů využíváme v očním lékařství k celé řadě zákroků, nejznámější je však jejich nasazení při odstraňování dioptrií metodou LASIK. I proto bývají laserová operace očí a LASIK často používány jako synonyma.

M


Makulární degenerace

Závažné onemocnění zraku postihující zejména starší osoby je nejčastější příčinou ztráty zraku ve vyspělých zemích.

Meibografie

Jediná metoda, která umožňuje zobrazení tukových žláz očních víček.

Monochromazie

Jde o nejtěžší stupeň barvosleposti, při níž člověk absolutně postrádá schopnost barevného vidění – jde tedy o úplnou barvoslepost. V takovémto případě se často zjistí kompletní absence čípků či jejich značná porušenost.

Multifokální čočky

V případě, že vlastní čočka již neposkytuje ostré vidění na všechny vzdálenosti, může být vhodným řešením implantace multifokální čočky. Taková čočka poskytne dobré vidění do dálky i do blízka a umožní tak klientům odložit všechny brýle. S pomocí špičkových multifokálních čoček vyřešíme krátkozrakostdalekozrakostvetchozrakost i astigmatismus.

Myopie

Krátkozrací lidé mají obvykle problémy s ostrým viděním vzdálenějších předmětů. Jejich oko je delší, rohovka může být rovněž více zakřivená. Paprsky světla se tak sbíhají ještě před sítnicí, což způsobuje neostrý obraz. Krátkozrakost (spojenou s nutností nosit brýle s rozptylnými čočkami) odstraňujeme nejčastěji laserovým zákrokem, ale dokážeme odstranit i velmi vysoké vady implantací speciálních nitroočních čoček.

N


Nitrooční kontaktní čočky (Fakické čočky)

Fakické čočky pomáhají při řešení i těch nejextrémnějších dioptrických vad. Jsou podobné klasickým kontaktním čočkám, ale vkládají se do oka natrvalo. Výhodou je, že je současně zachovaná akomodace oka, je možné je vyměnit anebo i kombinovat s laserovou korekcí při léčbě skutečně extrémních vad nebo při progresi dioptrií.

O


OCT

Optická koherenční tomografie, která poskytuje detailní vyšetření vrstev sítnice a je důležitá pro hodnocení vývoje nálezu v čase. OCT je bezkontaktní a neinvazivní zobrazovací metoda, která v extrémně vysoké kvalitě zobrazuje snímky očního pozadí.

OCT angiografie (OCT angio)

Angiografická optická koherenční tomografie dokáže odhalit oční onemocnění v počátečním stadiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění pacient nemusí pociťovat. Díky tomu lze zahájit léčbu včas a předejít tak nevratnému poškození zraku. Zjišťuje detailní stav drobného cévního řečiště. Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak cévy vypadají, zda mizí nebo naopak rostou, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná. Vyšetření je bezbolestné, je volitelné a není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice je onemocnění, které většinou způsobuje trhlina v sítnici. Projevuje se záblesky zorného pole, případně vnímáním padajících sazí či plovoucích smítek. V konečném stádiu se objevuje tmavá clona, která postupně zrak zastíní. Odchlípnutou sítnici je u nás možné znovu operativně přichytit, důležitá je však včasná léčba.

Oftalmologie

Oční lékařství neboli oftalmologie je medicínský obor zabývající se onemocněním a chirurgií zrakových drah zahrnující oko, mozek a okolí mozku, slzný systém či oční víčka.

Oční laser

Zkratka laser pochází z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation neboli zesílení světla vynucenou emisí záření. V podstatě jde o přístroj generující nebo zesilující koherenční a intenzívní úzký paprsek světla. V oftalmologii využíváme lasery při odstraňování dioptrií a dalších zákrocích na rohovce, při operacích sítnice, duhovky a při protiglaukomových operacích.

Ortoptika

Druh rehabilitace zabývající se poruchami zrakových funkcí spojených se změnami postavení očí šilháním (strabismem) a tupozrakostí.

P


PRELEX

PRELEX (Presbyopic Lens Exchange). Refrakční výměna (implantace) nitroočních čoček. Implantace nitroočních čoček je rychlý a bezbolestný zákrok, který umí efektivně vyřešit nejen vetchozrakost. Lékař vám při tomto zákroku nahradí původní čočku za novou umělou čočku. Implantace probíhá na každém oku zvlášť, zpravidla týden po sobě. Zákrok na každém oku trvá přibližně 15 minut. Někdy se můžete setkat s anglickým názvem RLE (Refractive Lens Exchange), nebo CLE (Clear Lens Extraction) a nebo PRELEX (Presbyopic Lens Exchange). Všechno jsou to názvy pro stejný zákrok.

PRK (Fotorefraktivní keratektomie)

PRK je metoda povrchové laserové korekce dioptrií v případech, kdy není možné použít metodu LASIK, např. u pacientů s velmi tenkou rohovkou. Výsledky ve vidění jsou stejné jako při použití metody LASIK, jen rehabilitace vidění a hojení je delší, spojené první 2 dny po operaci s větší bolestivostí.

Presbyopie (Vetchozrakost)

Presbyopie neboli vetchozrakost je stav oka související se stárnutím. Objevuje se zpravidla kolem 45. roku věku. Znamená ztrátu akomodace, tedy ztrátu schopnosti oka podívat se ostře z dálky do blízka.

R


RLE (Refrakční výměna čočky)

Alternativa k laserovým zákrokům pro všechny dioptrické vady po 40. roce života. Během 15minutového zákroku Vás zbavíme krátkozrakostidalekozrakostivetchozrakosti i astigmatismu. Používáme nejmodernější multifokální, trifokální a torické nitrooční čočky, které Vás zbaví mnoha párů brýlí. Implantace nitroočních čoček je rychlý a bezbolestný zákrok, který umí efektivně vyřešit nejen vetchozrakost. Lékař vám při tomto zákroku nahradí původní čočku za novou umělou čočku. Implantace probíhá na každém oku zvlášť, zpravidla týden po sobě. Zákrok na každém oku trvá přibližně 15 minut. Někdy se můžete setkat s anglickým názvem RLE (Refractive Lens Exchange), nebo CLE (Clear Lens Extraction) a nebo PRELEX (Presbyopic Lens Exchange). Všechno jsou to názvy pro stejný zákrok.

ReLEx Smile

Refrakční laserový zákrok ReLEx Smile se využívá pro odstranění krátkozrakosti od 2 do přibližně 8 dioptrií podle tloušťky rohovky. Jedna z nejmodernějších refrakčních metod ReLEx Smile je pro pacienta komfortní, velmi šetrná a bezbolestná. Výhodou této metody je minimální výskyt tzv. syndromu suchého oka, minimálně narušená struktura oka a také absence lamely.

Refrakce

Refrakce je změna ve směru paprsku světla, ke které dochází při jeho přechodu z jednoho průhledného prostředí do jiného a které má rozdílnou hustotu. Při refrakci oka se změří dioptrie a další parametry oka. Ve fyzikálním slova smyslu by spíše šlo o ohyb světelného paprsku na rozhraní dvou optických prostředí.

Rohovka (Cornea)

Přední průhledná část oka, zodpovědná za kvalitu našeho vidění. Optická mohutnost rohovky je přes 40 dioptrií – více než dvě třetiny celkové optické mohutnosti oka. (Čočka má přibližně 20 dioptrií.) Vysoce přesnou změnou zakřivení rohovky pomocí excimerového laseru dokážeme měnit a modelovat její tvar, a tak Vás zbavit krátkozrakostidalekozrakostiastigmatismu i vetchozrakosti.

S


Sférická čočka

Sférická čočka je běžná jednoohnisková čočka korigující oční vady.

Sklerální kontaktní čočka

Průměr čočky je u tohoto typu čoček až 25 mm.

Sklivec

Tato část oka tvoří ⅔ vnitřního prostoru oční koule a je umístěna těsně za oční čočkou. Jde o průhledné, čiré, bezbarvé, rosolovité těleso, které se tvoří pouze v embryonálním období a dále již nemá schopnost samovolné regenerace.

Strabismus (Šilhání)

Při šilhání oči nehledí paralelně a jedno se odchyluje od rovnoběžného směru. Uvádí se, že šilhavostí trpí asi 30 % lidí. Na klinikách Lexum můžete využít komplexní diagnostiku a léčbu šilhání, tupozrakosti a dvojitého vidění jak u dětí, tak i u dospělých.

Suchá forma makulární degenerace

Je charakteristická zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice s následným vznikem výpadku zorného pole.

Syndrom suchého oka

Suché oko může mít celou širokou škálu očních příznaků. Jde zejména o změny očního povrchu, které mohou být způsobeny sníženou tvořivostí slz, rychlejším odtokem z povrchu oka nebo změnou kvality slz.

Sítnice (Retina)

Vnitřní vrstva oka obsahující světločivné buňky (receptory). Je zodpovědná za snímání a předzpracování světelných signálů procházejících skrz celé oko, funguje vlastně jako snímač ve fotoaparátu. Obraz je následně posílán zrakovým nervem do zrakových center mozku.

T


Torické nitrooční čočky

Špičkové nitrooční čočky, s jejichž pomocí se zbavíte astigmatismu. Jsou využívány při refrakční výměně čočky nebo léčbě šedého zákalu.

Trifokální čočky

Nejnovější typ umělé nitrooční čočky umožňuje obnovit vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti nosit brýle. Oproti klasickým multifokálním čočkám je ještě vylepšeno vidění na střední vzdálenost (vaření, práce na počítači). Řada našich klientů již využívá výhod trifokálních čoček.

Tupozrakost

Amblyopie neboli tupozrakost je problematickou oční vadou, zejména kvůli nesnadnému diagnostikování. Jde o zhoršení zrakové ostrosti oka způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění.

V


Vetchozrakost (Presbyopie)

Presbyopie je oční vada, která postihuje prakticky každého člověka, a to zpravidla po 45. roce. S věkem totiž čočka ztrácí svou pružnost, a tím i schopnost dokonalého zaostřování na blízko. Při čtení pak lidé nejprve podklady oddalují a později se neobejdou bez brýlí. Ostré vidění na všechny vzdálenosti lze znovu obnovit volbou speciálního laserového zákroku (metoda LBV), případně implantací vhodné nitrooční čočky.

Vitrektomie

Jde o chirurgický zákrok, který se provádí v části za oční čočkou, při kterém se udělá do oka několik otvorů. Těmi se vsunují dovnitř oka operační nástroje a provádí se potřebné úkony. Tato metoda se využívá např. při odchlípení sítnice.

Vlhká forma makulární degenerace

Při této formě onemocnění dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu a jejím hromaděním vzniká otok na sítnici a krvácení. Degenerace způsobuje postupné horšení centrálního vidění, žlutá skvrna je těžce narušena a nefunkční. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů nebo měsíců.

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Věkem podmíněná makulární degenerace je závažné onemocnění zraku. Postihuje centrální část oční sítnice, tzv. žlutou skvrnu (makulu). VPMD se charakteristicky vyskytuje až ve vyšším věku, ačkoliv její podstatou jsou pravděpodobně poškozené geny.

Z


Zelený zákal (Glaukom)

Glaukom je závažné oční onemocnění, související se zvýšeným nitroočním tlakem. Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození jemných struktur očního nervu a tím i zraku, které může skončit i úplným oslepnutím. Evropská oční klinika Lexum pečuje o klienty se zeleným zákalem již mnoho let.

Zákal

Viz také šedý zákal nebo zelený zákal.