MUDr. František Benda, Ph.D. - Síť očních klinik Lexum

MUDr. František Benda, Ph.D.

lékař na oční klinice Lexum v Ostravě
MUDr. František Benda, Ph.D.

MUDr. František Benda, Ph.D. je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. S oční klinikou Lexum spolupracuje od roku 2004. 
Specializuje se zejména na kataraktovou a vitreoretinální chirurgii. 
Provedl více než 25 000 nitroočních operací a opakovaně byl oceněn Českou společností refrakční a kataraktové chirurgie jako jeden z nejvíce operujících kataraktových chirurgů v České republice. 
Od roku 2016 působí na Oční klinice Fakultní nemocnice Ostrava jako primář a zástupce přednosty pro léčebnou péči. 

MUDr. František Benda se věnuje akademické a publikační činnosti, pravidelně vystupuje na domácích i mezinárodních kongresech. Jako odborný asistent se podílí na výuce studentů medicíny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. 
Je členem 

  • České oftalmologické společnosti, 
  • České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, 
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery, 
  • České lékařské komory a 
  • České vitreoretinální společnosti.