MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA

lékař na oční klinice Lexum Mladá Boleslav
MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA

MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Své odborné působení začal na očním oddělení nemocnice Znojmo. V roce 2007 nastoupil na Oční kliniku FN Královské Vinohrady v Praze, kde od roku 2017 zastává pozici primáře. Od roku 2010 pracuje jako odborný asistent na 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2020 dokončil postgraduální studium v oboru očního lékařství. 

Na oční klinice Lexum v Mladé Boleslavi působí od roku 2021.

Věnuje se zejména diagnostice, konzervativní a chirurgické léčbě onemocnění sklivce a sítnice, traumatologii a operacím katarakty. Jako hlavní vyšetřující a spoluvyšetřující lékař se účastní řady klinických studií. 

Je členem České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti (a volený člen jejího výkonného výboru), České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie.