MUDr. Pavel Němec - Síť očních klinik Lexum

MUDr. Pavel Němec

lékařský ředitel sítě očních klinik Lexum (účinnost od 1. 1. 2025)

MUDr. Pavel Němec je zkušený oftalmolog s 30letou praxí. Je absolventem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Je uznávaným specialistou na

  • chirurgii sklivce a sítnice,
  • problematiku biologické léčby sítnicových onemocnění,
  • chirurgickou léčbu šedého zákalu,
  • nitrooční refrakční chirurgii,
  • diagnostiku pomocí optické koherenční tomografie.

Během své odborné kariéry provedl více než 30 000 operací šedého zákalu, přes 5 000 vitreoretinálních operací a 300 transplantací rohovky.

Aktivně se věnuje zavádění nových diagnostických, terapeutických a chirurgických metod do oftalmologie. V České republice stál u implementace antiVEGF terapie do praxe, propagoval zaváděné inovace do chirurgických postupů (bezstehová vitrektomie, vysokofrekvenční vitrektomie, 3D operace, laserem asistované operace šedého zákalu). Je předním odborníkem na optickou koherenční tomografii v oftalmologii, jíž se věnoval jako první v ČR.

Jako odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se věnuje pregraduální výuce studentů lékařských fakult v oboru oftalmologie. Je lektorem a spoluorganizátorem Vitreoretinální školy, lektorem Kataraktové školy.

Pan primář Němec je autorem či spoluautorem 27 odborných knih, monografií a učebnic. Jeho monografii „Optická koherenční tomografie – Klinický atlas sítnicových patologií“ byla udělena Cena Předsednictva ČLS JEP za rok 2015 za nejlepší knižní publikaci v oblasti medicíny. Se svými spolupracovníky publikoval 33 článků v odborných časopisech a přednesl více než 750 přednášek na kongresech a sympoziích u nás i v zahraničí.

Absolvoval 2 měsíční stáž v New York Eye and Ear Infirmary (1995, prof. Richard B. Rosen). Své profesní znalosti v oblasti sítnicové specializace si prohluboval během stáže v Moorsfield Eye Hospital v Londýně (2004, Vitreoretinal Surgery, prof. Zdeněk Gregor).

Je členem České lékařské komory, zakládajícím členem a současným prezidentem České vitreoretinální společnosti, členem Euretiny a Americké oftalmologické akademie.